Albert Heijn Kerckebosch presenteert plannen tijdens ‘Hoge Dennencafé’

Op vrijdag 18 november hebben bewoners van Kerckebosch kennis kunnen nemen  van de plannen van Albert Heijn in het winkelcentrum. Dit gebeurde tijdens de VrijMoBo van de bewonersvereniging Hoge Dennen. De VrijMoBo is voor iedereen die op zoek is naar gezelligheid, contacten en  informatie. Eén van de sprekers op de eerste borrel was Mark van Vogelpoel, manager van Albert Heijn. Hij kwam de plannen rond de nieuwe winkel toelichten. De super kan niet wachten op de complete plannen van het winkelcentrum. De keten is overigens eigenaar van het hele winkelcentrum. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden van het oude garagebedrijf al in gang gezet.

Op 18 november kwam ook  Warrie Schuurman als betrokken bewoner van Zeist een toelichting geven over de plannen met de Thomaskerk. Hij sprak vol passie over de plannen om van de Thomaskerk een cultureel centrum te maken.

VrijMiBo van buurtvereniging de hoge Dennen Kerckebosch in het Binnenbos

VrijMiBo van buurtvereniging de Hoge Dennen Kerckebosch in het Binnenbos

Warrie Schuurmans vertelde over de plannen voor de Thomaskerk

Warrie Schuurmans vertelde over de plannen voor de Thomaskerk

Hoge Dennencafé is een initiatief van bewonersvereniging Hoge Dennen. De eerste  VrijMiBo werd gecoördineerd door Karien Guldemond en Wim Poelman van het bestuur. Zij willen graag ervaren of er in de wijk behoefte is aan een dergelijk plek waar bewoners elkaar informeel kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen.

De bewonersvereniging Hoge Dennen is een actieve vereniging die de belangen behartigt van de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist.

De vereniging streeft ernaar om de onderlinge contacten te bevorderen, de leefbaarheid en het milieu van de wijk te onderhouden en een pro-actieve gesprekspartner te zijn voor de gemeente. De vereniging heeft momenteel zo’n 350 leden.

 

De plannen voor de Albert Hein, die inmiddels worden uit gevoerd.

De plannen voor de Albert Heijn, die inmiddels worden uit gevoerd.

Ontmoetingen is een van de speerpunten van de VrijMiBo

Ontmoetingen is een van de speerpunten van de VrijMiBo

 

Voor Jou Uitgezocht