‘Bij Bas de fietsoppas’ staat je fiets gratis veilig in Centrum Zeist.

Op zaterdag 6 juli opende wethouder Laura Hoogstraten en Carolien Broekhof van Abrona de fietsoppas service op de hoek van de Markt en de Voorheuvel. Wethouder Laura Hoogstraten noemde dit project een Win-Win project voor de gemeente Zeist waarin Zeist laat zien hoe verschillende partijen bij elkaar komen om te voorzien in verschillende behoeften.

Feestelijk aan komen fietsen

Wethouder Laura Hoogstraten en Carolien Broekhof van Abrona

De wethouder knipt het volgende lintje in het centrum van Zeist

De gemeente Zeist probeert het centrum beter toegankelijk te maken voor de fietsers. Daarbij hoort ook een veilige stalling voor de fietsen. Vooral gebruikers van elektrische fietsen hebben aangegeven dat zij hun kostbaar vervoermiddel veiliger willen kunnen stallen als zij boodschappen in het centrum gaan doen.

De andere samenwerkingspartners in dit project zijn Kerk & Samenleving, Vrijwilligerscentrale Zeist, Netwerk Gewoon Samen en de Regionale Sociale Dienst en de projecttrekker Abrona Bij Johannes.

De samenwerkingspartners in dit project zijn de gemeente Zeist, Kerk & Samenleving, Vrijwilligerscentrale Zeist, Netwerk Gewoon Samen en de Regionale Sociale Dienst en de projecttrekker Abrona Bij Johannes.

Voor Bij Johannes betekent deze nieuwe dienst een uitbreiding van het aantal werk/leerplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Netwerk Gewoon Samen steunt het project door jongeren te zoeken binnen hun netwerk, die de cliënten bij hun werkplek bij de fietsoppas kunnen begeleiden. Via Gewoon Samen zetten jongeren tussen 15 en 30 jaar zich vrijwillig in voor inwoners van Zeist die hulp nodig hebben, maar weinig of geen netwerk hebben dat die hulp kan bieden.

Op termijn hoopt Abrona ‘bij Johannes’ de fietsoppasservice uit te breiden met andere producten. De fietsoppas is voorlopig in ieder geval open op de marktdagen op donderdag en zaterdag.

Bij MathYs kan iedereen een ijsje krijgen,

Opening ‘Bij Bas de fietsoppas’ in Centrum Zeist

Voor Jou Uitgezocht