Kinderzwerfboek, al van gehoord? Nee?

Diet Groothuis is zwerfboek schrijfster van de maand.
In juni is schrijfster Diet Groothuis schrijver van de maand bij Kinderzwerfboek.
Een kinderzwerfboek is een (kinder)boek waar je een sticker van Kinderzwerfboek op plakt (die bestel je hier: http://kinderzwerfboek.nl/), dat je eventueel nog even registreert op de site van Kinderzwerfboek.nl en vervolgens ergens in de openbare ruimte neerlegt zodat een kind het kan vinden en lezen.
Goed voor kinderen die weinig boeken hebben. Leuk voor alle kinderen die van lezen houden. Diet vind het spannend om een boek uit zwerven te sturen. Alsof je een kind de grote wijde wereld instuurt. Komt het goed terecht? Wordt het gevonden door een kind dat blij van hem wordt? Allemaal vragen waar Diet benieuwd naar is.
Het is zo mogelijk nog spannender om een zwerfboek te VINDEN. Alsof je onverwacht een cadeautje krijgt. Wie wordt daar nu niet blij van? Kijk hier voor meer informatie: http://www.dietgroothuis.nl/nieuws/schrijver-van-de-maand-bij-kinderzwerfboek/
Om Diet’s laatste dichtbundel “Waar ik ben” met kinderen te lezen, hoef je niet perse op zoek naar een zwerfboek. Je kan het ook bestellen.  Het kan op de site van Diet Groothuis of bij Kramer en van Doorn.
Vermeld bij je bestelling dat je  het gezien hebt op OogOpZeist.nl
Al eerder deze maand hadden wij een bericht over Diet: “Gele Dingendag – Diet Groothuis wint Poeziester in Belgie

Voor Jou Uitgezocht