Search
Close this search box.

Gezocht 6 delige boekenserie: Zeist, Groei en bouw

Om jullie in deze blog van achtergrond informatie te kunnen voorzien over verschillende plekken en huizen in Zeist ben ik op zoek naar de 6 delige boekenserie Zeist Groei en Bouw. Wie kan mij eraan helpen. (tegen een zacht prijsje)

Stuur een mailtje naar info@oogopzeist.nl

Zesdelig boekwerk over „Zeist, groei en bouw”
ZEIST — De gemeenteraad van Zeist heeft in 1980 te kennen gegeven dat men de in Zeist aanwezige monumenten wil gaan beschermen door het vast stellen van een gemeentelijke monumentenlijst en een verordening. Dit namelijk, omdat een klein aantal gebouwen erkend is als rijksmonument en daarom beschermd wordt, maar het grootste deel van de Zeister monumenten valt daar niet onder, en sloopgevaar blijft in de toekomst reëel aanwezig. Omdat men het van belang acht dat de gebouwen en terreinen voor het nageslacht worden bewaard, is aan de kunsthistoricus drs. R. K. M. Blijdenstein te Utrecht de opdracht gegeven, alle in aanmerking komende objecten te bekijken en te beschrijven.

In het eerste deel dat nu uitkomt, getiteld „Zeist, groei en bouw,” wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van Zeist als nederzetting, als forensenplaats en als woon- en werkgemeente beschreven en worden de voorkomende bouwstijlen en woon-huis-typen toegelicht. In de latere vijf deeltjes komen de inventarisaties aan bod, de beschrijving van de objecten, jaartallen, bouwheren, opdrachtgevers, verbouwingen, voorgeschiedenis, geschiedenis met sociaal-economische, historische, cultuurhistorische aspecten, plattegronden, foto”s (recent en oud), enzovoort.
Ontstaan van Zeist
De eerste vermelding van de naam Zeyst of Seyst komt voor in een oorkonde van 23 maart 838. Daarin werd vermeld dat een zekere graaf Rodgar van de Sint-Maartenskerk te Utrecht verschillende goederen in levenslang gebruik oritving tegen betaling van cyns. Onder deze goederen behoorden zes horige gezinnen met gronden en gebouwen „in villa Zeist”.
Over de oorsprong en betekenis van de naam Zeist bestaat geen zekerheid. In de loop der tijden zijn de meest uiteenlopende veronderstellingen gedaan. De naam zou met de bodemgesteldheid of met de geografische ligging kunnen samenhangen en/of teruggaan op de taal van een groep mensen die bij Zeist een nederzetting had. Ook zijn er enkele volkslegenden in omloop omtrent het ontstaan van Zeist.

 

De zes delen van “Zeist, groei en bouw”:

  1. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen. – 1983. – 247 p. – ISBN 90-6720-010-7
  2. Het slot en omgeving. – 1983. – 184 p. – ISBN 90-6720-011-5
  3. Utrechtseweg-Driebergseweg. – 1984. – 252 p. – ISBN 90-6720-012-3
  4. Patijnpark, Dorpskern en Wilhelminapark. – 1984
  5. Huis ter Heide, Lyceumkwartier en Austerlitz. – 1984. – ISBN 90-6720-014-X
  6. Den Dolder en Bosch en Duin. – 1984. – 316 p. – ISBN 90-6720-015-8

 

 

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More