Polonaise voor bewoners van Heerewegen

carnavalsstichting de Parketschuivers brengt carnaval naar Heerewegen

Carnavalsvereniging de Sparrenarren uit Driebergen brengt het carnaval naar de bewoners van Heerenwegen. Zaterdagmiddag 7 februari liet Prins Carnaval zijn hele hofhouding uit Driebergen aanrukken in Heerenwegen om daar met de bewoners carnaval te vieren. Aan verschillende bewoners werden orkondes uitgereikt, De dansmariekes gaven een showtje weg. Gezamenlijk met de bewoners werd er polonaise gedanst. Door de advokaatjes en bitterballen werd de stemming vergroot.

Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers Bal Masquee in Herenwegen door de Carnavalsvereniging de Parketschuivers

Lekker Advokaatje bij al dat feest

Lekker Advokaatje bij al dat feest

Warande Wooncentrum Heerewegen is voor mensen met dementie en andere geheugenproblemen met een geïndiceerd zorgzwaartepakket 5 of 7. Voor mensen met dementie en bijkomende psychiatrische problematiek heeft Heerewegen een gespecialiseerde afdeling. Daarnaast is in Heerewegen plaats voor tijdelijk verblijf in de vorm van logeren, nachtopvang en revalidatie na een ziekenhuisopname

 

Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen.

Voor Jou Uitgezocht

  • Esther
    13 februari 2015 op 20:26

    Leuk bericht en mooie foto’s! Het zijn alleen de Sparrenarren uit Driebergen die de bewoners jaarlijks dit gezellige feest brengen…. Misschien kan dat nog aangepast worden in de tekst?