Geslaagd!

Op Ksg De Breul heerste vanmiddag een uitgelaten sfeer, na een spannende ochtend voor de meeste leerlingen uit de hoogste klassen. De inmiddels oud leerlingen konden voor het eerst hun cijferlijst bekijken. Van het VWO is 92% geslaagd. Op de Havo en het VMBO respectievelijk 85% en 91%. Daarmee heeft de Breul, de trend van de afgelopen jaren weten te keren. Waarbij het percentage geslaagden per jaar daalden. De Breul heeft zelf nog de kans om boven het landelijk gemiddelde uit te komen als van de herkansers nog een percentage als nog weet te slagen. Dat is goed mogelijk omdat slechts één of enkele leerlingen definitief gezakt zijn.

De herkansingen zijn de komende week. Voor de meeste leerlingen is het nu echter vakantietijd en gaan zij massaal genieten van een extra lange zomer vakantie.

Uitreiken Cijferlijsten

Uitreiken Cijferlijsten

geslaagd

geslaagd

Oog op Zeist

Op naar Griekenland voor de Eindexamenreis.

Op naar Griekenland voor de eindexamenreis.

Voor Jou Uitgezocht

  • Ria ten Zweege-Veldhuis
    11 juni 2015 op 21:54

    Proficiat allemaal!!!!!!!!