Van Tellingen-Pul Stichting zoekt nieuwe projecten.

Heeft uw vereniging of stichting een leuk initiatief waarvoor u financiële steun nodig heeft? De Van Tellingen-Pul Stichting nodigt verenigingen en stichtingen uit de gemeente Zeist uit om vóór 1 oktober 2016 verzoeken voor financiële ondersteuning in te dienen. De aanvragen moeten betrekking hebben op maatschappelijk welzijn, onderwijs of cultuur. Aanvragen vanuit sportverenigingen geeft de stichting ook graag een kans.

De van Tellingen-Pul stichting ondersteunde in het afgelopen jaar onder andere: Zangvereniging Trevira2000. Zij ontvingen onlangs een bijdrage voor de aanschaf van een elektrische piano. Ook werd een maaltijdproject in het Lindenhuis gesteund waarbij gegeten werd met vluchtelingen uit de noodopvang. Recentelijk opende wethouder Roy Luca nog een buurtspeelplein voor CBS Ichthus Zeist waarvoor de initiatiefnemers ook een bijdrage van de van Tellingen-Pul stichting ontvingen.

Vrijwilligers voorop
Om in aanmerking te komen voor steun moet het project of de activiteit aan een aantal kenmerken voldoen. Een belangrijk criterium is dat de activiteit waar steun voor wordt gevraagd van belang moet zijn voor (delen van) de Zeister gemeenschap. Activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groeperingen, zoals bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen, hebben ook een streepje voor. Bij de aanvragen speelt vrijwilligerswerk doorgaans een belangrijke rol en vaak gaat het om initiatieven die net dat duwtje in de rug nodig hebben om van de grond te komen.

Een aanvraag indienen?
Kijk op www.vantellingen-pul.nl voor alle informatie en stuur uw digitale aanvraag vóór 1 oktober 2016 naar info@vantellingen-pul.nl.

Maaltijd met vluchtelingen in het Lindenhuis

Maaltijd met vluchtelingen in het Lindenhuis

Voor Jou Uitgezocht