Op Het Leven: ‘Een laantje zonder eind’.

De afgelopen 2 weken heeft u de berichten van OogOpZeist.nl moeten missen vanwege persoonlijke omstandigheden. Want soms zijn persoonlijke omstandigheden belangrijker dan het maken van items voor OogOpZeist.nl. Anderhalve week geleden overleed mijn moeder Diny Boas-Vedder, vrij plotseling na een kort ziekbed. Afgelopen vrijdag hebben wij haar begraven.

Wij zijn nog steeds erg verdrietig over dit verlies. Zoals ‘het laantje zonder eind’ geen eindpunt kent, gaat ook het leven verder. Het wordt tijd om ons weer onder de levenden te begeven. Wij gaan ons weer bezig houden met het maken van mooie items over de gemeente Zeist en zijn bewoners. Er valt voldoende te beleven.

LeChaim – Op Het Leven.

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: