Tekst Artikel 1 van de Grondwet in gemeentehuis

 De gemeenteraad van Zeist vindt Artikel 1 zo belangrijk dat  besloten is dat de tekst groot in het gemeentehuis te zien moet zijn. Voorafgaande aan de raadsvergadering afgelopen dinsdagavond onthulde Burgemeester Koos Janssen de tekst in de raadzaal.  Artikel 1 van de Grondwet is één van de fundamenten van onze democratie.

Artikel 1:“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1 van de Grondwet onthult op muur raadzaal

Eensgezindheid in de raad

Het initiatief om de tekst op de muur van het gemeentehuis te zetten kwam in juni 2016 van de fractie van GroenLinks. Hun motie werd door de volledige gemeenteraad ondertekend. De tekst van Artikel 1 zal ook in de publiekshal op de muur te lezen zijn. Niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor alle bezoekers van het gemeentehuis is het zo duidelijk wat de essentie is van hoe wij willen samenleven in Nederland.

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: