Landschap van het Fietspad Zeist-De Uithof komt er misschien toch niet.

Al enige tijd wordt er in de media en op facebook en twitter gediscussieerd over een nieuw aan te leggen fietspad tussen  Zeist-De Uithof. In het AD verscheen onder andere een stuk “Gevreesd fietspad Zeist-De Uithof kan er alsnog zomaar komen. ”  Waar hebben wij het nu eigenlijk over?

Afgelopen donderdag kwam Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof in de gemeenteraad van Zeist een toelichting geven. Verschillende belangengroepen zoals de werkgroep Nat. Zeist-West, Stichting Milieuzorg Zeist, Fietsersbond en wijkwethouder Roy Luca waren hierbij aanwezig. Volgens Gedeputeerde Verbeek hoeft het nieuwe fietspad er niet per sé te komen.  Hield zij de raadsvergadering voor.

Het gaat om een fietsverbinding, die de fietsafstand tussen Brugakker en de Uithof met 1,4 kilometer korter maakt.

Uitzicht vanuit de Lage Grond in Brugakker op het traject van het nieuwe fietspad.

Uitzicht vanuit de Lage Grond in Brugakker op het traject van het nieuwe fietspad.

 Het fietspad loopt voor het grootste deel over het grondgebied van de Bilt. Het blijft onlogisch dat grond aan deze kant van de A28 toehoort aan de  de gemeente de Bilt.

Al in 2oo5 zijn er ideeën ontwikkeld voor dit fietspad. De plannen stuitte toen een nu op tegenstand van verschillende belangengroepen en politieke partijen in de Bilt en Zeist. Er worden vraagtekens geplaatst bij de toegevoegde waarde van deze extra fietsverbinding. Daarbij vinden zij dat een belangrijk stukje natuurgebied tussen Zeist en het Landgoed Oostbroek op deze manier wordt doorkruist. Volgens de groene groepen huizen er dassen in het gebied en zijn er zo nu en dan Reeën te zien.

Startpunt van het fietspad bij de Kromme Rijnlaan in Brugakker

Startpunt in Zeist van het fietspad bij de Kromme Rijnlaan in Brugakker

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: