Search
Close this search box.

Wethouder Hoogstraten adopteert knuffelkip Betsy tijdens uitreiking Ongehinderd Certificaat (video)

Wethouder Hoogstraten adopteert knuffelkip Betsy tijdens uitreiking Ongehinderd certificaat. Zeist wil graag dat iedereen kan meedoen ook kwetsbare mensen.
Wethouder Laura Hoogstraten was zo trots op de inspanningen van Kinderboerderij de Brink om het landelijke ‘Ongehinderd’ certificaat te krijgen, dat zij spontaan de knuffelkip Betsy adopteert voor de gemeente Zeist.  Zij adopteerde Betsy tijdens de feestelijke uitreiking van het certificaat van het keurmerk Ongehinderd op woensdag 17 juli. De gemeente Zeist wil graag dat iedereen kan meedoen in Zeist.  Ook inwoners met een kwetsbaarheid, zoals een lichamelijke of geestelijke beperking, psychische problematiek, of (chronische) ziekte. De Kinderboerderij is één van de eerste instellingen in Zeist die het landelijke Ongehinderd Certificaat ontving. Gelijktijdig presenteerde Laura Hoogstraten het logo van ‘Meedoen in Zeist’, het gemeentelijke programma ter bevordering van de inclusieve samenleving.

Iedereen kan meedoen op de Kinderboerderij

Dit keurmerk toont aan dat een gebouw of instelling  er geheel op is gericht om iedereen mee te laten doen. Het is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking of ziekte, maar ook voorbereid op bezoekers met een geestelijke of psychische beperking. De kinder- en zorgboerderij aan de Brink is op die manier ingericht. . De mensen die werken op de kinderboerderij zijn speciaal getraind om met allerlei verschillende mensen om te gaan.

Wethouder Laura Hoogstraten: “Terecht en goed dat de Kinderboerderij als eerste dit certificaat heeft ontvangen. Ik nodig andere organisaties en ondernemers uit om eens te komen kijken om zich te laten inspireren wat ‘Meedoen in Zeist’ kan betekenen.”

Wethouder Laura Hoogstraten overhandigde het eerste Ongehinderd Certificaat aan Rene Janssen van Kinderboerderij de Brink. Zij werd hierbij geholpen door Gerda van Dalfsen, die regelmatig met haar scootmobiel op de kinderboerderij te vinden is.
Wethouder Laura Hoogstraten plakt vol trots het meedoen in Zeist logo op het informatiebord bij de ingang van de kinderboerderij
Wethouder Laura Hoogstraten overhandigde eeerste ongehinderd Certificaat uit aan Kinderboerderij de Brink

Meedoen in Zeist

Het gemeentebestuur van Zeist vindt het belangrijk dat iedereen in Zeist kan meedoen. Dat betekent dat iedereen in staat is om helemaal en op voet van gelijkheid met anderen, mee te doen met alles wat er in onze gemeente plaatsvindt: werk, sport, onderwijs, zorg, vervoer, uitgaan, cultuur, winkelen, recreëren, enzovoort. Om daar voor te zorgen, heeft de raad 9 juli een plan vastgesteld waarin staat waar de gemeente in eerste instantie mee van start gaat. De ambitie is immers omvangrijk en niet alles kan in één keer worden aangepakt. Dat plan, de zogeheten ‘inclusieagenda’, wordt uitgevoerd onder de noemer ‘Meedoen in Zeist’.

De gemeenteraad heeft besloten de komende periode aan de slag te gaan met onder meer ‘meedoen’ in het onderwijs, ‘meedoen’ op de Zeister arbeidsmarkt en het realiseren van voldoende toegankelijke toiletten in het centrum van Zeist. Ook wordt een testteam samengesteld. Verder wil de gemeente het goede voorbeeld geven door te zorgen dat ‘meedoen’ eenvoudiger wordt bij alles wat er onder het dak van het gemeentehuis gebeurt.

De komende jaren kiest de gemeente steeds nieuwe onderwerpen om aan te werken, samen met vele partners in Zeist. In aanloop naar dit besluit heeft de gemeente rond een aantal thema’s  in beeld gebracht hoe makkelijk of moeilijk het op dit moment voor iedereen is om mee te doen.

Gerda van Dalfsen maakt een rondje over het terrein van de Kinderboerderij
vrijwilligers Vera en Sophie houden het hek voor Gerda open.

Ondernemers, inwoners of anderen die meer willen weten over hoe ze kunnen bijdragen aan ‘Meedoen in Zeist’ of aan de gekozen prioriteiten, kunnen zich melden via mailadres meedoen@zeist.nl.

”Adopteer een dier’’

Adopteer een dier is een leuk en actieve mogelijkheid om de kinderboerderij op een originele wijze te steunen! Particulieren, bedrijven en scholen hebben ook op een hele andere manier de mogelijkheid om mee te doen bij de Kinderboerderij. Zij kunnen dit doen door een dier te adopteren. Dit is een leuke en nuttige manier om de kinderboerderij te steunen. De adoptant draagt voor minimaal een jaar een deel van de kosten die een dier op de kinderboerderij met zich meebrengt. Meer informatie over het adopteren van een dier vind je hier op de site van de Kinderboerderij.

Wethouder Laura Hoogstraten adopteert knuffelkip Betsy
Wethouder Laura Hoogstraten overhandigde eerste ongehinderd Certificaat uit aan Kinderboerderij de Brink

Bron: Persbericht Gemeente Zeist.

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More