Zoekt Tag

Burgemeester Rob Metz

Gezamenlijke inspectie noodopvang

Soesterberg – Bij het eerste aanbod van het terrein van het voormalige militair luchtvaartmuseum als locatie noodopvang voor vluchtelingen was er nog wrevel tussen Soest en Zeist.  Soest voelde zich gepasseerd in de besluitvorming door Zeist. Inmiddels zijn de beide burgermeesters Rob Metz (Soest) en Koos Janssen (Zeist) het roerend met elkaar eens. “Wij moeten samen het beste maken van deze noodopvang. Door de steun van de bevolking van Soest, Soesterberg en Zeist gaat dat zeker lukken. Bij het platform Welkom in Zeist/Soesterberg hebben zich al meer dan 200 vrijwilligers gemeld, die iets willen gaan doen voor en met de vluchtelingen in de noodopvang. Lees verder