Zoekt Tag

Samen duurzaam zeist

Gemeenteraad neemt Energieplan van Samen Duurzaam Zeist in ontvangst

“Het is een Energieplan geworden waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Gemeente, blijf gebruik maken van de betrokkenheid van inwoners!” Deze woorden sprak Edith Haffmans dinsdagavond 12 februari, toen ze namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan voor Zeist aan de gemeenteraad overhandigde. Burgemeester Koos Janssen, nam het plan in ontvangst: “Complimenten, er is goed werk verricht, er wordt verder gebouwd!” De raad bespreekt het plan op een nog vast te stellen datum.

De gemeenteraad van Zeist heeft eerder als ambitie een ‘klimaatneutraal Zeist in 2030’ vastgesteld. Op deze wijze wil Zeist bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan een gezond leefklimaat in Zeist. Om deze ambitie concreet te maken, had de gemeenteraad had Samen Duurzaam Zeist gevraagd een energieplan op te stellen. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen.

Edith Haffmans biedt namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan aan de gemeenteraad.

Lees verder

%d bloggers liken dit: