Search
Close this search box.

Gemeenteraad neemt Energieplan van Samen Duurzaam Zeist in ontvangst

De gemeenteraad van Zeist heeft eerder als ambitie een ‘klimaatneutraal Zeist in 2030’ vastgesteld. Op deze wijze wil Zeist bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan een gezond leefklimaat in Zeist. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt

“Het is een Energieplan geworden waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Gemeente, blijf gebruik maken van de betrokkenheid van inwoners!” Deze woorden sprak Edith Haffmans dinsdagavond 12 februari, toen ze namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan voor Zeist aan de gemeenteraad overhandigde. Burgemeester Koos Janssen, nam het plan in ontvangst: “Complimenten, er is goed werk verricht, er wordt verder gebouwd!” De raad bespreekt het plan op een nog vast te stellen datum.

De gemeenteraad van Zeist heeft eerder als ambitie een ‘klimaatneutraal Zeist in 2030’ vastgesteld. Op deze wijze wil Zeist bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan een gezond leefklimaat in Zeist. Om deze ambitie concreet te maken, had de gemeenteraad had Samen Duurzaam Zeist gevraagd een energieplan op te stellen. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen.

Edith Haffmans biedt namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan aan de gemeenteraad.

Enkele inzichten uit het Energieplan van Samen Duurzaam Zeist:

  • In Zeist wordt zo’n 48% van de energie gebruikt voor verwarming en warm water (dat gebeurt in het overgrote deel met behulp van gas), 34% is benzine/diesel/LPG voor het verkeer en 18% van de energievraag in Zeist bestaat uit elektriciteit voor met name verlichting en apparaten. Woningen, bedrijven en mobiliteit dragen elk voor ongeveer een derde deel bij aan het energieverbruik.
  • Het Energieplan gaat er van uit dat we het energieverbruik in Zeist in 2030 ongeveer hebben gehalveerd. Dit kan door isolatie, energiezuinige technieken en energiebesparend gedrag.
  • Uitgaande van deze besparing, blijft in 2030 een jaarlijkse energiebehoefte over die gelijk staat aan wat (bijvoorbeeld) 100 windmolens van 3 megawatt kunnen produceren.
  • Deze energie moet duurzaam worden opgewekt. We kunnen de behoefte aan energie alleen vervullen met een mix van duurzame energiebronnen, zoals windmolens, zonnepanelen, warmte uit diepere lagen in de aardbodem, warmtepompen, enzovoort. Deze hebben elk hun eigen voor- en nadelen, maar tezamen kunnen ze een passende oplossing bieden. Hoe de mix van energiebronnen er precies uit gaat zien, wordt in de loop van de komende jaren steeds duidelijker.
  • Er gebeurt al veel rond de omslag naar een duurzamere energievoorziening. Zie bijvoorbeeld mijngroenehuis.nu en www.samenduurzaamzeist.nl. Veel inwoners, bedrijven, woningcorporaties, instellingen en de gemeente zijn bezig met het isoleren van hun gebouwen. Maar er moet nog veel gebeuren.

Een groep bij het Energieplan betrokken inwoners zien enkele uitgangspunten anders dan zoals deze in het Energieplan staan vermeld. Deze groep heeft dit in een oplegnotitie beschreven. Ook vragen ze aandacht voor evaluatie van het proces, om leerpunten daaruit toe te kunnen passen in een volgende fase. De oplegnotitie is samen met het plan aan de raad overhandigd.

Het volledige Energieplan en de oplegger zijn te vinden op www.zeist.nl/energieplan.

Routekaart

De gemeente gebruikt het Energieplan als een van de bouwstenen voor een zogeheten Routekaart. Deze kaart verschijnt naar verwachting in het voorjaar en geeft een concreter beeld van de stappen die nodig zijn om Zeist in 2030 klimaatneutraal te kunnen laten zijn.

De gemeenteraad luistert aandachtig naar Edith Haffmans

Strategie voor duurzame energie

Het Rijk heeft gemeenten (georganiseerd in regio’s) gevraagd aan te geven wat zij kunnen bijdragen aan het landelijke doel om in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderd te hebben (ten opzichte van 1990). Elke regio maakt hiervoor een zogeheten ‘Regionale Energie Strategie’. De regio’s moeten naar verwachting in het najaar van 2019 een voorlopig antwoord indienen bij het Rijk.

Wijken en buurten van het aardgas af

Het Rijk heeft besloten dat alle wijken en buurten uiterlijk in 2050 van het aardgas worden afgesloten. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten gevraagd te onderzoeken wanneer welke buurten van het aardgas af kunnen en wat de meest aantrekkelijke alternatieven zijn voor het verwarmen van deze buurten. De gemeente moet deze ‘Transitievisie Warmte’ eind 2021 klaar hebben. Deze transitievisie is een startpunt voor gesprekken met inwoners over de wijze waarop we de woningen in hun buurt in de toekomst gaan verwarmen. In sommige buurten wordt dit gesprek overigens al gevoerd op initiatief van inwoners zélf.

Duurzaamheid, Persbericht, Gemeenteraad, Samen duurzaam zeist

Bron: Persbericht Gemeente Zeist

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More