We moeten vooral ons koppie erbij houden!

bijeenkomst gehouden in de raadzaal ‘gesprek van verbondenheid en betrokkenheid’ naar aanleiding van de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs

Waar mensen wereldwijd de straat op gingen om hun verbondenheid aan te geven met gebeurtenissen in Parijs. Koos men er in Zeist voor om juist een dialoog binnen aan te gaan. Inwoners van zeist werden uitgenodigd voor een bijeenkomst gehouden in de raadzaal ‘gesprek van verbondenheid en betrokkenheid’ naar aanleiding van de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.

Na een inleidende speech van de burgemeester kwamen  vertegenwoordigers van  verschillende geloofsgemeenschappen en verschillende politieke partijen aan het woord. Toespraak Burgemeester Koos Janssen is hier te lezen.
De nieuwe iman van de Eyüp Sultan Moskee noemde de daders van de aanslag ‘‘geen mensen’’, en zei: ‘‘Dit is niet de islam waar wij in geloven.’’ Hij kwam met een groep jongeren met Turkse achtergrond naar de bijeenkomst in het gemeentehuis. Gezamenlijk spraken ze hun afschuw uit. Abdelaziz Kaouass van de Marokkaanse moskee El Mottakien noemde de gruwelijke gebeurtenis in Parijs ‘‘een aanslag op iedereen die zich moslim voelt, een aanval op de beschaving.’’ Stil was het, toen Kaouass waarschuwde, tegen instinctmatig reageren, en kuddegedrag: ‘‘Die lui moeten niet hun zin krijgen. Ik heb kinderen die hier zijn geboren.’’
De Burgemeester sloot hierop aan door een van de eerdere sprekers van de avond te citeren ‘We moeten vooral ons koppie erbij houden!’  en deze daders niet de zin geven door tweespalt in onze maatschappij te zaaien. Er moet juist worden gestreefd naar verbondenheid en betrokkenheid.
Burgemeester Koos Janssen leid de dialoog

Burgemeester Koos Janssen leid de dialoog

Turkse Jongeren verwoorden hoe hen deze gebeurtenissen hen raken.

Turkse Jongeren verwoorden hoe hen deze gebeurtenissen hen raken.

Roel Bosch,  dominee in Zeist,  verbonden aan de NoorderLichtgemeente (PKN) was een van de sprekers.

Roel Bosch een van de sprekers namens

 Tekst gedeeltelijk overgenomen uit de nieuwsbode Zeist.

Voor Jou Uitgezocht