Onderhoudsdag Paddenwerkgroep Kerckebosch maakt weg vrij.

De Paddenwerkgroep Kerckebosch is afgelopen zondag actief geweest met het voorbereiden van de komende paddentrek in het voorjaar. De onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd door 15 vrijwilligers waaronder 3 kinderen. De vaste kern van coördinatoren waren enorm tevreden over het resultaat. De werkgroep bestaat uit ongeveer 80 vrijwilligers. Door natuurlijk verloop is er altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die kunnen helpen bij de paddentrek.

Dit weekend zijn langs de Breullaan  de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Zwerfafval oprapen
Er is ontzettend veel zwerfafval opgeruimd in het loopgebied waar de paddentrek plaatsvindt (en ook op landgoed Bornia achter het hek). Rond 16:00 lagen in totaal 3 volle, zware zakken afval. Veel blikjes, plasticverpakkingen, glas, papier en ander willekeurig afval is opgeraapt. 

Blad opgeruimd en en luchtgaten doorgeprikt
Veel bladafval is overgeplaatst van de achterkant van de zwarte schermen naar de straatkant. Ook is bladafval verwijderd uit de ingangen van de tunnels. De  Gemeente Zeist komt dit  bladafval opzuigen.De verstopte luchtgaten in de tunnels doorgeprikt, zodat de doorgangen weer helemaal vrij zijn

Struiken gesnoeid
Een groepje vrijwilligers heeft het door het hek stekend groen (voornamelijk bramentakken) met heggenscharen gesnoeid. Dit groen afval ligt nu op de bosgrond en zal uiteindelijk afsterven en inzakken.

Oog op Zeist

De tunnels liggen er weer goed bij voor de padden om in het voorjaar te kunnen paren.

Oog op Zeist

Er was behoorlijk wat snoeiwerk

Oog op Zeist

Bouke Ten Cate controleert de ingangen van de tunnels nog even.

De paddenwerkgroep Kerckebosch is altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. De vrijwilligers helpen in het voorjaar de padden met oversteken naar de Breul vijver voor de paartijd.

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina/paddenwerkgroep Kerckebosch

Voor Jou Uitgezocht