Christelijk Lyceum Zeist wint jongerendebat 2016

Woensdagmiddag werd alweer voor het derde jaar het jongerendebat gehouden in de raadszaal van  Zeist. Onder leiding van burgemeester Koos Janssen debatteerden HAVO leerlingen van vijf Zeisterse middelbare scholen over heikele politieke onderwerpen .

Leerlingen van Katholieke Scholengemeenschap De Breul, Montessori Lyceum Herman Jordan, de Stichtse Vrije School, het Openbaar Lyceum Schoonoord en het Christelijk Lyceum Zeist werden gecoacht door raadsleden van verschillende politieke partijen uit de Zeister gemeenteraad.

het jongerendebat 2016

het jongerendebat 2016

Uiteindelijk ging de overwinning naar het CLZ, met begeleiding van de VVD fractie. De Stichtse Vrije School deed voor de eerste keer mee en eindigde meteen als tweede in de einduitslag. Zij wonnen zelfs het eerste onderdeel van de debatwedstrijd over ‘het toekomstbeeld van de beide Dorpsstraten en omgeving in 2030’. Schooldecaan en fractievoorzitter (CDA)  Monique Ricken was hier extra enthousiast over. Het debat werd namelijk gevoerd door 2 leerlingen van de Mavo 5 klas van de Stichtse Vrije School.

Na een korte pauze werd de wedstrijd vervolgd met een debat over een fictief raadsvoorstel: de huisvesting statushoudende vluchtelingen. Het fictieve voorstel behelsde het laten wonen van 150 statushouders op het sportcomplex van een van de scholen.

Al snel merkten de scholieren dat het sluiten van compromissen noodzakelijk is om resultaten te bereiken in de politiek. Dit resulteerde in een compromis tussen 4 van de 5 scholen om de statushouders te verdelen. Maar ook het vasthouden van een vooraf ingenomen standpunt kan een waardevolle ervaring zijn, merkten de SP-coaches van het OLZ op.

Met een petje-op petje-af quiz met vragen over de landelijke en gemeentelijke politiek werd het derde onderdeel van de middag afgesloten.

Hierna was het aan de jury om een uiteindelijke winnaar aan te wijzen. De jury werd gevormd door Koos Janssen (burgemeester); Laura Hoogstraten (raadslid Groen Links); en een leerling van de winnende school van vorig jaar (CLZ). Enkele leerlingen werd gevraagd als journalist verslag te doen van het debat.  Begeleid door Carolien Paasman van de Nieuwsbode konden  zij hun eerste journalistieke ervaring opdoen. Hun verslag  “Studentencomplex en Starbucks in Zeist?”  kunt u lezen op de site van de nieuwsbode.

Bekijk en bestel alle foto’s in de Boasphoto Webshop

De felbegeerde jongerendebat wisseltrofee onder het toeziend oog van organisator Ieke Roelofs

De felbegeerde jongerendebat wisseltrofee onder het toeziend oog van organisator Ieke Roelofs

In eerste termijn het jongerendebat 2016

In eerste termijn het jongerendebat 2016

Standpunt innemenStandpunt innemen

Standpunt innemen

Er wordt een amendement ingediend tijdens het jongerendebat 2016

Er wordt een amendement ingediend tijdens het jongerendebat 2016

In de wandelgangen werd druk gedebatteerd

In de wandelgangen werd druk gedebatteerd

Werken aan een compromis tijdens het jongerendebat 2016

Werken aan een compromis tijdens het jongerendebat 2016

De secondanten adviseerden de leden

De secondanten adviseerden de leden

Er wordt een amendement ingediend tijdens het jongerendebat 2016

Er wordt een amendement ingediend tijdens het jongerendebat 2016

het jongerendebat 2016

het jongerendebat 2016

De secondanten adviseerden de leden

De secondanten adviseerden de leden het jongerendebat 2016

Enkele leerlingen konden ook hun eerste journalistieke ervaring opdoen begeleid door Carolien Paasman van de Nieuwsbode

Enkele leerlingen konden ook hun eerste journalistieke ervaring opdoen begeleid door Carolien Paasman van de Nieuwsbode

Petje-op Petje-af quiz

Petje-op Petje-af quiz

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: