Search
Close this search box.

Eerste bewonersavond ‘Den Dolder Voor Elkaar’

‘Wilt u oud worden in Den Dolder?’ Dat was de centrale vraag van de enquête die eind vorig jaar werd gehouden in Den Dolder. De resultaten waren deels al bekend gemaakt maar donderdagavond 4 februari werd een startbijeenkomst gehouden. ‘Den Dolder Voor Elkaar’ is een initiatief van drie inwoners van Den Dolder. De veranderingen in de zorg, de toegenomen individualisering en de invoering van de participatiemaatschappij, maken dat inwoners in de buurt of wijk een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Een veertigtal belangstellenden kreeg eerst een uitgebreide terugkoppeling over de enquête, de reacties van ‘ervaringsdeskundigen’ huisarts Van Eijck en dominee Plantinga en voorbeelden van initiatieven: Fort Vreeswijk en EetMee – vaste gast aan tafel.
In Den Dolder is, met uitzondering van verpleeghuisbedden, de meeste gezondheidszorg goed beschikbaar. Tijdens de avond is dan ook vooral aandacht besteed aan de informele zorg: het actief voor elkaar zorgen op het gebied van klusjes, vervoer, ontspanning, eten en andere zaken in het dagelijks leven.
Na de pauze werden dan ook in kleine groepjes plannen gemaakt: wat kunnen we zelf doen en wie gaat dat trekken?

De eerste initiatieven liggen op het gebied van samen eten, sociale contacten en activiteiten en overkoepelende communicatie. Er is geconstateerd dat er al heel veel is maar het zou een hele vooruitgang zijn als die informatie breder bekend is.

Oud-wethouder en Doldenaar Bodes de Vries gaat zich inzetten om de plannen en acties van de avond gaande te houden.

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Den Dolder Voor Elkaar kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.dendoldervoorelkaar.nl.

Oog op Zeist
Gesprekstafels
Oog op Zeist
Overleg in kleine groepjes

De enquête

Wat vooral opvalt is dat de bewoners uit Den Dolder heel erg tevreden zijn met hun leefomgeving. De deelnemers wonen zeer gelukkig in Den Dolder: 87% geeft het wonen een 8 of hoger. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,3. De groene woonomgeving noemt men het belangrijkste voordeel van Den Dolder. Hoog scoren ook het openbaar vervoer met de trein, de rustige woonomgeving, de mooie woning en de winkelvoorzieningen. Ruim de helft mist wel voorzieningen waarbij een bibliotheek en de bus naar Zeist het vaakst zijn genoemd. Tegelijkertijd mist 35% van de deelnemers helemaal niets in Den Dolder.

Behoefte aan zorg?

87% vindt het (heel) belangrijk om in Den Dolder te kunnen blijven wonen, 77% doet dit het liefst in de eigen woning. De meest gebruikte zorgvoorzieningen zijn huisarts, apotheek, tandarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en prikdienst. Deelnemers verwachten (uitgezonderd fysiotherapie) in de toekomst iets meer van deze voorzieningen gebruik te maken.

Een sterke groei in behoefte verwachten ze van thuiszorg, hulpmiddelen, vervoer, huishoudelijke hulp, tuinonderhoud, klussendienst en andere diensten.

Meer dan de helft van de deelnemers verwacht dat het niet nodig is om het huis in de toekomst aan te passen. 27% verwacht een traplift nodig te hebben. Andere aanpassingen zijn minder vaak genoemd.

Een derde van de deelnemers zegt dorpsgenoten in de toekomst zeker te willen helpen, 51% wil dit overwegen. 31% wil wel zorg van dorpsgenoten ontvangen, 56% weet dit nog niet zeker.

Wie deden mee met de enquête?

Bijna 20% van de inwoners van Den Dolder heeft de enquête over zorgvoorzieningen in het dorp ingevuld en ingeleverd. Dat betekent in totaal 319 verwerkte enquêtes: 180 online en 160 op papier. Een erg goed resultaat voor een dergelijke volksondervraging. Normaal is een respons van 5% bij dit soort onderzoeken. Het onderzoek is daarmee representatief te noemen.

Oog op Zeist


Kijk mee met OogOpZeist.nl

Oog op Zeist is een fotoblog met iedere dag nieuwe foto’s van Zeist en haar inwoners. Wij brengen de Gemeente Zeist  van Austerlitz tot Zeist in beeld, met leuke, ontroerende, spannende, spraakmakende, verdrietige, mooie en nieuwswaardige foto’s.

Volg OogOpZeist.nl  op Twitter of Facebook en kijk met ons mee! Heeft u een tip voor een item op OogOpZeist.nl? Bijvoorbeeld een open dag van uw club of vereniging.  Zolang het in Zeist  is, laat het weten! Geef het door via  http://oogopzeist.nl/contact/ !

© 2016 Mel Boas/Boasphoto.nl
Redactie: Ingrid Wong/Krakeling Communicatie

 

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More