Search
Close this search box.

Koninklijke Onderscheidingen: 7 lintjes regenen in Zeist

Vandaag vond traditioneel de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen plaats, zo ook in Zeist. Tijdens de bijeenkomst in de kerk van de Evangelische Broedergemeente te Zeist werden zeven Zeisternaren voor hun bijzondere inzet gedecoreerd door burgemeester Koos Janssen.

Janssen vond het fijn dat er zo veel belangstelling was op deze bijzondere dag en dat de broedergemeente gevuld was met familie, vrienden en collega’s. Janssen: “Vandaag zijn zeven mensen naar deze mooie plek gelokt, terwijl ze dachten dat ze ergens anders naartoe zouden gaan. Of om een andere reden. Familie of vrienden zijn erg creatief in het bedenken van smoezen, dat weet ik zo langzamerhand wel.”

De zeven mensen die vandaag een beetje voor de gek zijn gehouden zijn:

Mevrouw Bikker-van Neuren
De heer Brouwer
De heer Oostenbruggen
Mevrouw Postma-van der Meijde
De heer Versteeg
De heer Van der Wel
De heer Werner

Het heeft de Koning behaagd om deze bijzondere inwoners van Zeist een Koninklijke onderscheiding toe te kennen en te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Janssen vond het een eer om die aan hen uit te reiken en deed dit met zichtbaar plezier.

Fotowerk: Hans Lebbe HLPimages/OogOpdeBilt.nl

Lees hieronder de loftuitingen in de volledig speech van Burgemeester Koos Janssen:

‘Mag ik u eens vragen: op welk moment realiseerde u zich dat u iets bijzonders te wachten stond? Op welk moment dacht u: ‘Het zal toch niet zo zijn dat ik vandaag aan de beurt ben?’ Was het toen u hier binnenkwam en de stralende gezichten zag van uw familieleden, vrienden, collega’s of buren?

Die familieleden, vrienden, collega’s of buren stralen niet voor niets. Vandaag wordt ook hun inzet en geduld beloond. Zij hebben u namelijk voorgedragen. En zij zijn door roeien en ruiten gegaan om erkenning te vragen voor uw jarenlange inzet voor anderen Zij vinden u namelijk een bijzonder mens, die een bijzondere bijdrage levert aan onze samenleving. Zij hebben gedacht: wat u doet, is zo waardevol voor ons allemaal, daar vraagt om bijzondere waardering. Koninklijke waardering. En vandaag ontvangt u die Koninklijke waardering.

Weet u hoe de Koning tot die beslissing komt? Uw vrienden, collega’s, familie of buren stellen een dossier over u samen. Daar begint het mee.  Dat dossier sturen zij naar mij, als burgemeester. Omdat ik onder de indruk was van uw dossier, heb ik het doorgestuurd naar de Commissaris van de Koning. Die heeft uw dossier weer doorgestuurd naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel heeft alles nog eens goed bekeken en uw dossier doorgestuurd naar de minister. Die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het bij de Koning kwam. En die heeft een koninklijk besluit genomen. U ziet: terwijl u bezig was uw bijzondere werk te doen, is er van alles om u heen gebeurd.  Ik mag u nu namens de Koning de versierselen en de oorkonde uitreiken die bij uw Koninklijke Onderscheiding horen. En om recht te doen aan het werk dat uw dierbaren voor u hebben gedaan, zal ik steeds een korte samenvatting geven van de informatie die zij over u hebben verzameld.

Ik begin bij mevrouw Bikker-van Neuren

 Mevrouw Bickers. Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist
Mevrouw Bikker. Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

Geachte mevrouw Bikker,

U was pas 20 toen u als vrijwilligster aan de slag ging. Ik ga uw leeftijd natuurlijk niet verraden, maar dat is toch alweer even geleden… U werd lid van het landelijk hoofdbestuur van de bond Christelijke Gereformeerde Kerken –  de Jonge Meisjes Vereniging om precies te zijn. Ik weet niet of die nog bestaat – u?  Binnen dit CGK heeft u verschillende functies vervuld.

In 1975 werd u actief lid van de Passage, de afdeling Bilthoven en Den Dolder van de Christelijke Vrouwen Bond. Daar was u onder andere voorzitter, algemeen adjunct, secretaresse en leidster van creatieve activiteiten. Binnen de boekenclub van de afdeling was u bijvoorbeeld degene die met verve nieuwe titels aandroeg en boeken toelichtte. Uw deskundigheid als docente Nederlands hebben vast bijgedragen aan het grote succes van de boekenclub. Die was namelijk zo succesvol, dat hij ook na de opheffing van de afdeling in 2007, enthousiast doorging. Tot op de dag van vandaag!

Mensen genieten enorm van uw uitgesproken artistieke en creatieve talenten. Zo ook de mensen in het tehuis van Stichting Philadephia Zorgt, waar uw zoon Tom heeft gewoond. U en uw man waren niet alleen intensief betrokken bij de zorg rond uw zoon, u had ook een groot hart voor de andere bewoners. Samen met hen hebt u grote schilderijen gemaakt het trappenhuis van het appartementencomplex te verfraaien.

inds 1994 bent u voordrachtskunstenares en verhalenvertelster in de Passage, de Protestant Christelijke Ouderenbond PCOB en in vele kerkelijke seniorengroepen. Mooi vertellen en mensen d boeien met verhalen is een gave, een talent waar ik best wel een beetje jaloers op ben…

Ook NCRV-Reizen heeft uw grote passie voor verhalen vertellen opgemerkt.  Van 1999 tot 2007 was u voorzitter van de afdeling Utrecht van NCRV-reizen afdeling. U gaf leiding aan het bestuur en u was lid van de verenigingsraad. En u heeft als reisleidster – soms samen met uw man – bijna 10 jaar lang dagexcursies en meerdaagse hotelreizen geleid.

Vooral uw bijzondere bijdrage aan de kerstreizen herinneren mensen zich goed. Door de cadeautjes die u voor iedereen persoonlijk maakte met een bijzondere verpakking en een gedicht. En door uw prachtige, zelfgeschreven kerstverhalen. U was een echte ambassadrice voor NCRV-Reizen.

U maakt ook graag zelfgeschilderde kaarten. Tot op de dag van vandaag verkoopt u kaarten op verschillende evenementen en tentoonstellingen, ten bate van de Stichting Red een Kind. In de 10 jaar dat u dat nu doet, heeft u voor de organisatie van deze stichting al bijna € 5.000 opgebracht. Een geweldig bedrag, waar de organisatie erg blij mee is. Mevrouw Bikker, u bent een veelzijdige vrouw, die haar creativiteit en vermogen om verhalen te vertellen al vele jaren deelt met mensen in uw omgeving. U weet mensen blij te maken en te boeien.

Nu u wat ouder wordt en het rustiger aan wilt doen, is dit een mooie gelegenheid om te laten blijken hoe u door vele mensen wordt gewaardeerd. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
De heer A.R.H. Brouwer 

Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist
De heer A.R.H. Brouwer . Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

U bent een verenigingsmens in hart en nieren. Die altijd klaarstaat voor anderen. Binnen de voetbalvereniging Saestum ziet men u graag. Al vanaf 1990 bent u nauw betrokken bij de club. Eerst als jeugdleider en later als teammanager van de selectie van Saestum. Er is bijna geen training of wedstrijd die u mist!  U gaat steevast na de wedstrijden met spelers en hun ouders het gesprek aan. Het liefst bij een lekkere kop koffie! Zo zorgt u voor verbinding. Spelers en ouders  – die voor de club onmisbaar zijn – groeiden zo uit tot een hechte en gezellige groep. Die samen plezier hebben in voetbal.

Gezelligheid staat bij u hoog in het vaandel. U organiseert graag leuke activiteiten voor de spelers, die ook weer bijdragen aan die onderlinge verbondenheid. De catering tijdens die activiteiten is bij u in goede handen. Want al vroeg staat u in de keuken van uw eigen restaurant, Het Jagershuys, om het een en ander klaar te maken. Geen wonder dus, dat u de club ook goed kon adviseren over de invulling van de horecavoorzieningen. En u speelde niet alleen een belangrijke rol bij de financiële ondersteuning van de kennismakingsweekenden en jeugdtoernooien, maar was ook zelf actief achter de BBQ. Om zo’n 120 monden te vullen. Ik geef het je te doen, dames en heren!

Ook andere verenigingen mogen op uw steun rekenen. U stelt uren, materialen en mensen ter beschikking voor de activiteiten voor de kinderen van Lobbus en sportvereniging Aurora Binnen uw bedrijf geeft u vele scholieren uit het voortgezet onderwijs de gelegenheid om zich op hun toekomst voor te bereiden. Met groot enthousiasme leert u hen om goede service te verlenen. En u een veilige omgeving maakt u hen bewust van hoe het er in het echte leven aan toe gaat.

Meneer Brouwer, het is bijzonder hoe u naast uw drukke bestaan als eigenaar van een restaurant, zo betrokken bent bij de samenleving. U weet jonge mensen te stimuleren en uit te dagen om zich verder te ontwikkelen. Daardoor betekent u veel voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vele uren per week verricht u belangeloos activiteiten voor anderen. U bent als echte verbinder belangrijk voor een groot aantal verenigingen hier in Zeist. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer J. Oostenbruggen 

De heer J. Oostenbruggen
De heer J. Oostenbruggen Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

Ook uw voordracht is in het grootste geheim voorbereid. Er waren maar 2 mensen op de hoogte. Waaronder uw trotse moeder, die zonder beschikking over een mobiele telefoon of internet heel goed in staat bleek om u onder de aandacht van de Koning te brengen. In het kader van een landelijke actie van het AD om vrijwilligers in het zonnetje te zetten, stond er vorig jaar namelijk een interview met u in het AD. Uw trotse moeder liet dit interview aan een van haar verzorgers lezen. Deze man riep spontaan “die man verdient een lintje”. En dat bracht uw moeder op dit schitterende idee.

U bent een clubman in hart en nieren en zeer geliefd binnen de Dolderse Omni Sport Club, afgekort DOSC. U bent gaan voetballen toen u 10 jaar oud was. Eerst bij Velox, daarna bij SVM Boys en tot slot bij DOSC. U voetbalde zelf tot uw 55e, een tijd lang ook in het eerste team van uw club. U was niet alleen actief betrokken bij de afdeling Voetbal van DOSC, maar ook bij de acht andere afdelingen. Uw gevleugelde uitspraak is niet voor niets: “Achter elke deur in Den Dolder woont wel een DOSC’er”. Want binnen de omni-sportvereniging DOSC is er voor iedere inwoner van Den Dolder wel een sport te vinden die hem of haar aanspreekt.

Dankzij u weet iedereen binnen DOSC steeds waar hij aan toe is.

U regelt:

  • –       de wedstrijdplanning,
  • –       de communicatie met de KNVB,
  • –       de aanwezigheid in de bestuurskamer op zaterdag om tegenstanders te ontvangen en uitslagen te noteren en door te geven aan de KNVB.
  • U regelt:
  • –       de spelerskaarten bij de KNVB,
  • –       en de precisieklussen in overzichten en planningen.
  • Jaar in jaar uit.

Iedereen binnen DOSC weet het: midden in de week print u de nieuwe planning uit en hangt die op.
Waardoor iedereen altijd weet wanneer hij waar moet zijn of wat moet doen. Geen vereniging kan zonder zo’n gedreven regelaar!

En wat u doet, doet u goed. Daarom bent u door DOSC al eerder in het zonnetje gezet en in 1999 bent u benoemd tot Lid van Verdienste. Maar daarmee was de kous voor u niet af. U ging gewoon door. Dit jaar bent u al 30 jaar onafgebroken wedstrijdsecretaris. Meneer Oostenbruggen, één van degenen die de aanvraag voor uw Koninklijke onderscheiding heeft ondersteund, noemt u een icoon in de geschiedenis van DOSC. En iedereen is trots met u te hebben samengewerkt of nog met u samen te werken.

Een vrijwilliger zoals u maakt het mogelijk dat leden van een sportvereniging met plezier kunnen sporten. En zich niet teveel zorgen hoeven te maken over alle bijkomstigheden. Uw inspanningen en grote liefde voor de vereniging hebben ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Mevrouw T.E.A. Postma-van der Meijde

Mevrouw T.E.A. Postma-van der Meijde
Mevrouw T.E.A. Postma-van der Meijde Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

Al tijdens de oprichting van de Thomaskerk, begin jaren zestig, vervulde u een onmisbare rol binnen de Thomasgemeente. U was de spil achter vele activiteiten zoals de soos, de koffiemorgen, de koffie- en bloemendienst, de Kerst- en Paasvieringen en de creatieve club. Vanuit de maandelijkse bijeenkomsten van de zogenaamde `Creatieve Handen` organiseerde u ieder jaar weer de `Minimarkt`.De opbrengst daarvan ging naar een goede diaconale bestemming. Of naar een andere bestemming, zoals bijvoorbeeld Verpleeghuis Bovenwegen.

De Thomasgemeente is dit jaar opgeheven en samengegaan met de Noorderlichtgemeente. Maar voor u was dat geen reden om te stoppen met uw waardevolle werk. Ook in de Noorderlichtkerk zet u uw activiteiten gewoon voort. Voor mensen die zelf bijvoorbeeld niet naar de kerk kunnen komen, regelt u als coördinator én als chauffeur het vervoer. Zij kunnen niet zonder u!

Binnen de Thomaskerkgemeente stond u bekend als de `duizendpoot`. Er was binnen bijna geen activiteit waarvan u de ins en outs niet kende. Er u vervulde er altijd een grote rol in. Met grote vanzelfsprekendheid en toewijding nam u deel of gaf u leiding aan allerlei zaken.

In het jubileumboek bij het 50-jarig bestaan van de Thomasgemeente staat dat u en uw echtgenoot in de jaren ‘60 een begin maakten met het jeugdwerk in de wijk. Dit jeugdwerk is een paar jaar later overgenomen door de wijk Kerckebosch FZO als gemeentelijke taak. Het is nog altijd een gemeentelijke taak, waar u en uw man dus de stevige basis voor hebben gelegd.

Sinds 1979 bent u ook vrijwilligster in Verpleeghotel Bovenwegen. U speelt daar één keer in de maand piano bij de kerkdiensten op zondagavond. U doet dat met veel inzet en plezier en hebt in al die jaren vrijwel nooit verstek laten gaan of een valse noot gespeeld! Ook als er een keer geruild moet worden of als ze een keer zonder begeleiding zitten, dan doet men bij Bovenwegen nooit tevergeefs een beroep op u. De geestelijk verzorger van Bovenwegen is ontzetten blij met u. Net als iedereen, zoals ik heb begrepen. Mevrouw Postma, u bent een vrijwilligster in hart en nieren, die zich al 55 jaar lang inzet voor de samenleving in Zeist. Nooit dringt zich nooit op de voorgrond, maar verzet achter de schermen bergen werk. U was en bent een onmisbare schakel binnen de kerkgemeenschap.

Dit is waarom het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G.J.M. Versteeg 

De heer G.J.M. Versteeg
De heer G.J.M. Versteeg Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

Veelzijdig, trouw en betrokken. Dat zijn de woorden waarmee anderen u beschrijven. Al sinds 1971 bent u zeer actief bij verschillende organisaties in Austerlitz en Zeist.

U begon uw vrijwillige activiteiten bij Atletiekvereniging Fit als atletiektrainer. Naast de vaste trainingsavonden begeleidde u twee blinde atleten met hardlopen als voorbereiding op de Paralympics. Na uw verhuizing naar Austerlitz richtte u een dames trimclub op en u werd lid van Tennisvereniging Dhjimat.

Vanaf dat moment pakte u vele taken op binnen de tennisvereniging. U was nauw betrokken bij de onderhandelingen over de fusie tussen sportvereniging Austerlitz en Dhjimat. En 4 jaar lang was u bestuurslid van de Omnivereniging. Uw idealen waren: een goede integratie van beide verenigingen en voldoende speelruimte voor beide secties. Uw motto was: ‘Samen waar het kan en gescheiden waar het moet’. Zo kon iedereen volgens u het beste tot z’n recht komen.

De aanleg van een multifunctionele tennisaccommodatie op het complex van Sportvereniging Austerlitz is dankzij uw enorme inzet en betrokkenheid tot stand gekomen. U was echt de motor achter dit grootschalige project. Tijdens de bouw onderhield u alle contacten. En binnen een jaar was het project gerealiseerd. Dat is echt bijzonder hoor, dames en heren! U ontving hiervoor niet voor niets het erelidmaatschap in 2014. Ook was u lid en voorzitter van de jeugdcommissie, lid van de kascontrolecommissie en medeopsteller van een nieuw huishoudelijk reglement van de Omnivereniging. Dit jaar organiseert u voor de 10e keer samen met enkele enthousiaste vrijwilligers het jaarlijkse 50+ toernooi.

Dat u Austerlitz een warm hart toedraagt, blijkt ook uit uw andere activiteiten. Sinds 1991 bent u rond 5 december de belangrijkste man van Austerlitz (Omdat er kinderen in de zaal zijn, spreek ik de naam niet uit). In de loop der jaren heeft u van die dag een fantastisch kinderfeest van gemaakt! Vorig jaar heeft u ook een kwartetspel over Austerlitz ontworpen voor de Stichting Austerlitz Samen, afgekort SAS. Deze inspanning heeft SAS € 2500 opgeleverd aan sponsorgeld. Waarmee nu initiatieven worden ondersteund die de ontmoeting tussen de bewoners in Austerlitz bevorderen. En hoewel de onderlinge verbinding tussen de Austerlitzers al heel stevig is, is de ontmoeting in iedere gemeenschap van onmisbare waarde.

Meneer Versteeg, dit is al een indrukwekkende lijst activiteiten.

Maar het is nog lang niet alles. Want sinds 2008 bent u ook gids bij de rondwandelingen van Stichting ’t Gilde Zeist. En kunnen we u regelmatig enthousiast gebarend zien lopen, met een groep mensen achter u aan. Met veel enthousiasme en kennis bedenkt u steeds weer nieuwe rondwandelingen en fietstochten, vooral gericht op het gebied rond Austerlitz. U bent niet alleen iemand die goede en creatieve ideeën heeft, maar ook iemand die de verantwoordelijkheid neemt om die ideeën uit te voeren. U kunt uitstekend organiseren en samenwerken met anderen en daar is veel waardering voor. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A.J. van der Wel

De heer A.J. van der Wel
Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

Maupertuus – zegt u dat wat? – Vast wel!

Want Maupertuus in Driebergen is de school waar u zich al ruim 25 jaar belangeloos voor inzet. Het is een bijzondere school voor kinderen van 7 tot 20 jaar met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Eerst was de school gevestigd in Bosch en Duin, nu in Driebergen. Toen u in 1989 stopte met werken, was u direct bereid de tijd die toen vrijkwam, in te zetten voor een opgezet initiatief: U werd chauffeur voor de kinderen van Maupertuus.

’s Morgens en ’s middags brengt u kinderen naar het station. En tussendoor rijdt u heen en weer voor therapieën, gymnastiek, zwemles, sport- en speldagen, enzovoorts. Ook om voor buitenschoolse activiteiten te rijden, kan men altijd een beroep op u doen. U geniet ervan om deze kwetsbare, vaak autistische jongeren, veiligheid te bieden.

Alle kinderen hebben uw mobiele telefoonnummer bij zich. En als hun trein een keertje vertraagd is, bellen ze u. Zodat u een half uurtje later nog een keer naar het station komt om hen alsnog op te halen. En dat zal vast regelmatig voorkomen! Denkt u zich dat eens in, dames en heren!

Al meer dan 25 jaar is werkelijk niets u te veel. Heel belangrijk voor de kinderen én hun ouders of verzorgers, dat zich al die jaren nog nooit incidenten hebben voorgedaan. Tijdens het rijden hebt u de kinderen in de bus goed onder controle.

U biedt hun een luisterend oor en neemt de tijd voor een bemoedigend woordje als een kind even ook, verdrietig of ongelukkig is. U kunt blijkbaar ook boeiend vertellen, want de kinderen hangen aan uw lippen als u een van uw prachtige verhalen vertelt.

En zij genieten van uw aanwezigheid, uw grappen en uw wijze uitspraken. De lach van de kinderen – dat is waar u het voor doet. Dat iedereen u op handen draagt, blijkt ook wel uit het feit dat verschillende oud-leerlingen afgelopen jaar het lustrum van Maupertuus vooral bezochten om u weer een keer te zien.

U laat warme herinneringen achter bij iedereen die u kent. U  bent een bescheiden maar gedreven man, die niet alleen klaarstaat voor de leerlingen van Maupertuus en hun ouders en leerkrachten, maar ook voor andere zwakkeren in de samenleving. U en uw vrouw worden geprezen door vrienden die niet meer zo gezond zijn, maar voor wie u als echtpaar altijd klaarstaat en hen af en toe meeneemt voor een ritje. leder ritje met u is volgens alle ondersteuners gezellig en ontspannen. Kortom, een feest!

Meneer Van der Wel, u bent inmiddels de 80-jarige leeftijd gepasseerd en u legt deze zomer uw activiteiten neer. Heel begrijpelijk, u wilt lekker gaan genieten om samen met uw vrouw van de dingen te genieten.

lk ben echt onder de indruk van alle warme ondersteuningen die er voor u zijn gekomen. Een chauffeur zoals u, is van onschatbare waarde voor een school met kwetsbare leerlingen. Ik hoop dan ook van harte dat Maupertuus in staat is iemand te vinden die dit met net zoveel passie kan overnemen. Maar dat zal best moeilijk zijn! Vanwege al uw inzet in al die jaren heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer A.A. Werner

Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist
De heer A.A. Werner. Koninklijke Onderscheidingen 2016 Gemeente Zeist

U bent echt een buitengewoon enthousiast en betrokken vrijwilliger. ‘Vrijblijvendheid’ staat niet in uw woordenboek bij de invulling van al uw vrijwilligerswerk. Sinds 1989 bent u als presentator actief bij Slotstad RTV, waar u vooral invulling geeft aan een uitgebreid sportprogramma via de radio op maandagavond. Als lid van de programmaleiding bent u mede verantwoordelijk voor de uitvoering en “vertaling” van het bestuursbeleid naar de dagelijkse uitzendingen. Dat klinkt vast gemakkelijker dan het is!

Binnen het Kerkelijk Centrum Zeist-West was u lid van de Oecumenische Jeugdraad in de jaren ’90. U organiseerde de jeugddisco en muziekavonden tegen de achtergrond van overlast van hangjeugd. Als uitsmijter bij deze avonden bewaakte u de orde. Dat was u wel toevertrouwd.

Maar de meeste mensen in Zeist kennen u al 20 jaar lang als de drijvende kracht binnen de organisatie van de Avondvierdaagse in Zeist. Al 20 jaar lang zorgt u voor dit enorme evenement voor ruim 4000 wandelaars! Wat een enorme organisatie om dat in goede banen te leiden! Als voorzitter van de Plaatselijke Regelings Commissie bent u met een hecht team van vrijwilligers verantwoordelijk voor het samenstellen, testen en uitzetten van de routes en alles wat hiermee samenhangt.  Tijdens de avonden zelf bent u de spil van de organisatie. Uw doorzettingsvermogen, uw organisatievermogen en uw enthousiasme zijn bijzonder. Waardoor de avondvierdaagse ieder jaar weer een feest is voor de wandelaars en vrijwilligers. Ik heb daar ook een klein rolletje in: ik mag ieder jaar genieten van het defilé. Een gemakkelijke rol, vergeleken bij die van u. Al die vrolijke kinderen en hun begeleiders maken dat ik er nu alweer naar uitkijk!

Maar de Avondvierdaagse is niet de enige maatschappelijke taak die u op zich heeft genomen. Bij de kindervakantieweken van Lobbus speelde u in 2010 een rol in het jaarthema. Het jaar erop besloot u om zelf een jaarthema te bedenken en uit te voeren. Een tijdrovende klus, die u niet langer kon combineren met uw dagelijks werk en het vele vrijwilligerswerk. Toch loopt u elk jaar even langs bij Lobbus en bent u bereid te helpen als het nodig is.

Als laatste noem ik nog uw inzet voor Create up 2 you, een festival voor jongeren om hun talenten op creatief gebied te laten zien. Oh, en ook u vertegenwoordigt de Goedheiligman op 5 december bij het Kinderdagverblijf Beestenboel. Hoe belangrijk die taak ook is, ik maak er maar niet teveel woorden aan vuil. Om geen kleine oren wakker te maken….

Meneer Werner, de activiteiten die ik de revue heb laten passeren, vormen maar een greep uit een langere lijst. Stuk voor stuk zijn ze van wezenlijke betekenis voor de Zeister samenleving. Veel mensen hebben enorm veel waardering voor het werk dat u verricht. Dat blijkt ook uit de ondersteuningsbrieven die ik heb ontvangen. Het is mij daarom een groot genoegen om u te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beste dames en heren, familieleden, buren, vrienden en collega’s van de gedecoreerden,

We zijn aan het einde gekomen van onze “Koninklijke reeks”. De 7 mensen die vandaag in Zeist een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen, zijn bekomen van de schrik. En zitten hier nu op hun beurt te stralen. Vandaag is de kroon op hun werk gezet. En op uw inspanningen om dat voor elkaar te krijgen.

Morgen gaat iedereen die vandaag koninklijk is onderscheiden, vast weer gewoon aan de slag met hun bijzondere werk. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat bijzondere werk belangrijk vinden. Ik wil daarvoor mijn grote waardering uitspreken: uw inspanningen zijn van onschatbare waarde voor een prettige samenleving. Waarin mensen tot hun recht kunnen komen en zich met elkaar verbonden kunnen voelen. Voor u én voor de mensen die u daarin achter de schermen steunen vraag ik graag een warm applaus.

Graag wil ik nog enkele mensen bedanken voor hun bijdrage aan deze morgen: De Dixie Daddies en de gastheer, de heer Timo Bekker van de Evangelische Broedergemeente, die samen met alle vrijwilligers ons voortreffelijk voorzien van een drankje en een hapje. En voor woensdag 27 april wens ik u een mooie Koningsdag toe.

Laten we ter afsluiting couplet 1 & 6 van het Wilhelmus zingen.

Fotowerk: Hans Lebbe HLPimages/OogOpdeBilt.nl

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More