Mantelzorg gedicht bij ontbijtgesprek over zorg.

Maar liefst 85 cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, ambtenaren en bestuurders troffen elkaar maandagochtend 30 mei om 08.00 uur in de Koppeling voor een ontbijt, een goed gesprek over de zorg in Zeist en een gedicht van stadsdichter Henjo Hekman. Sinds begin 2015 is er veel veranderd in de jeugdhulp, WMO en rond werk en inkomen. Het Zorg ontbijt was bedoeld om samen te kijken hoe de veranderingen in de praktijk uitpakken, wat goed gaat en wat beter kan.

Oog op Zeist

Wethouder Marcel Fluitman opende het ontbijt.

Oog op Zeist

Wethouder Roy Luca ontving mantelzorg

Rond elf ontbijttafels spraken de betrokkenen met elkaar over hun ervaringen. Het leverde aandachtspunten op als:
• Als een cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor een bepaalde activiteit of ondersteuning, maak dan al bij de eerste gesprekken duidelijk hoe hoog die bijdrage wordt, zodat men weet waar men aan begint.
• Hou er rekening mee dat digitale communicatiemiddelen niet voor iedereen geschikt zijn. Communiceer ook op andere manieren.
• Investeer in het sportaanbod voor mensen die blind of slechtziend zijn.

De gesprekken verliepen in een opbouwende, prettige sfeer. Ook zaken die al ‘gewoon goed’ lopen, werden gedeeld. Enkele deelnemers aan ‘MEEdoen in Zeist’ bijvoorbeeld, lieten weten dat ze het heel fijn vinden om via ‘MEEdoen’ actief in de samenleving te kunnen deelnemen.

De kersverse stadsdichter Henjo Hekman had voor de gelegenheid een passend gedicht geschreven en droeg dit voor. Wethouder Marcel Fluitman sloot de bijeenkomst af: “We hebben veel gehoord waar we mee aan de slag kunnen. En ik zeg met nadruk ‘we’, want we moeten het samen doen: gemeente, zorgleveranciers, CJG, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten… Laten we elkaar blijven vasthouden.

Stadsdichter Henjo Hekman

Stadsdichter Henjo Hekman:Hoe ik langzaam een mantel aantrek

Hoe ik langzaam een mantel aantrek

 Ter gelegenheid van het zorg-ontbijt op 30 mei 2016
met cliënten, vrijwilligers en professionals in de Zorg.

 

ik kom op de koffie

ik kom een keertje extra langs

ik kom nog vaker

ik zeg: zal ik de koffie zetten?

dan neem ik ook de koekjes mee

en begin wat op te ruimen

ik ga de was doen

en ik krijg een pinpas in beheer…

 

ik wil overleggen – vooral met anderen:

hoe moet ik verder?

wie doet wat?

toch worden ook verdeelde taken zwaarder

en komt er een kastje naast de voordeur

met een code

voor de sleutel

voor de zorg

 

het is niet genoeg –

ook buiten rooster

blijkt een heup te kunnen breken

en wat doe ik dan:

blijf ik slapen?

heb ik wel genoeg vakantiedagen?

zo wordt een kleine vraag

– hoever zorg ik? –

steeds groter:

 

hoeveel mantel kan ik dragen?

Henjo Hekman, Stadsdichter Zeist

Oog op Zeist

Een volle zaal met ontbijtende betrokkenen bij de zorg in in Zeist

Oog op Zeist

Er werd aandachtig geluisterd naar de verhalen

Er werd aandachtig geluisterd naar de verhalen van anderen

Er werd aandachtig geluisterd naar de verhalen van anderen

De conclusies werden in een verhaal samengevat

De conclusies werden in een verhaal samengevat

Bron: Persbericht gemeente Zeist

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: