Groep 4 van CBS Nije Kroost kreeg brandpreventieles

De laatste dinsdag voor de herfstvakantie had groep 4 van basisschool Nije Kroost een heuse brandweerman op bezoek. Er was geen brand uitgebroken of brandalarm afgegaan.  De kinderen kregen een brandpreventie les. De brandweer in de provincie Utrecht streeft ernaar om de kinderen een stuk brandwijzer te maken.  In de les leerde ze onder andere wanneer ze 112 moeten en mogen bellen. Hoe kun je er voor zorgen dat er geen brand uitbreekt in jouw huis? En als er toch brand ontstaat, wat moet je dan doen?  Kinderen van groep 4 en 8 van basisscholen in de provincie Utrecht kunnen dat van echte brandweermannen en –vrouwen leren. Want voorkomen is beter dan blussen? brandveiligheidsles is een belangrijk hulpmiddel bij brandpreventie.

De les duurde ongeveer een uur. Tijdens de les leerden de kinderen hoe je vlam in de pan moet blussen. Hoe moeilijk het is om je weg te vinden als je huis vol met rook staat. In de les was er ook tijd voor de kinderen om hun eigen verhalen met brand te vertellen en te delen met hun klasgenootjes. Aan het einde van de les kregen alle kinderen een doeboek met leuke spelletjes en nuttige tips van de brandweer

Vuurwerk.

Speciaal voor de leerlingen van groep 8 geeft de brandweer les over veilig omgaan met vuurwerk zodat kinderen zich niet laten verrassen door de (brand)gevaren van vuurwerk.

Voorkomen is beter dan blussen. 

Met deze oude brandweer slogan in het achterhoofd is de brandweer gestart met deze campagne om op basisscholen brandpreventie lessen te geven. Komende jaren wil de brandweer alle basisscholen in de provincie Utrecht brandwijzer maken. Met deze lessen wil de brandweer zorgen dat er minder branden uitbreken. Als er toch brand uitbreekt, dat kinderen weten wat ze moeten doen. En dat ze weten hoe ze veilig met vuurwerk moeten omgaan.

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Meer investeren in het voorkomen van brand: dat is de koers die de Nederlandse brandweer is ingeslagen. De jeugd is daarbij de toekomst. Onderzoek heeft aangetoond dat voorlichting aan jonge kinderen effect heeft op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de brandweermensen speciaal getraind om deze lessen te geven.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen op www.vrubrandweer.nl/jeugd/brandveiligheidsles. Hier kunt u uw school aanmelden voor een les, ook als u de uitnodiging nog niet hebt ontvangen.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

 

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Brandweer Preventieles in groep 4 CBS Nije Kroost Zeist

Voor Jou Uitgezocht

%d bloggers liken dit: