Eerste krokussen kondigen komst lente aan in Zeist.

Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Deze lentenachtevening vindt plaats op of rond 21 maart.  Op 1 maart is de meteorologische lente begonnen.  Meteorologen hebben afgesproken dat de seizoenen worden ingedeeld in periodes van 3 maanden. De lente valt dan in de maanden maart, april en mei. Op die manier kunnen cijfers over het weer gemakkelijker vergeleken worden. 

Van de start van de lente merken we in deze krokusvakantie nog niet heel erg veel. Het weer is vooral grijs en sombert met soms een enkel zonnestraaltje.  Her en der  steken de eerste krokussen de kopjes door het grasveld heen en brengen enig kleur terug in het grijze weer.

Voor Jou Uitgezocht