Search
Close this search box.

Zeister Lintjesregen telt 11 Koninklijke Onderscheidingen

Op donderdag 26 april reikte burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen, tijdens de Algemene Gelegenheid in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein te Zeist, een Koninklijke Onderscheiding uit aan 11 Zeistenaren

Op donderdag 26 april reikte burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen, tijdens de Algemene Gelegenheid in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein te Zeist, een Koninklijke Onderscheiding uit aan 11 Zeistenaren. KLIK HIER voor meer foto’s en nabestellingen

De onderstaande personen werden onderscheiden

1. De heer J.A. Bogaard, Lid in de Orde van Oranje Nassau
2. Mevrouw N.J.M. Grinwis-Bruinsma, Lid in de Orde van Oranje Nassau
3. De heer A.C. Grinwis, Lid in de Orde van Oranje Nassau
4. Mevrouw M.J.T. van der Horst, Lid in de Orde van Oranje Nassau
5. De heer A.M.W. Janmaat, Lid in de Orde van Oranje Nassau
6. Mevrouw E.M.M. Jansen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
7. De heer H. van Limpt, Lid in de Orde van Oranje Nassau
8. De heer H. Martens, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
9. De heer J.M.A. Paasman, Lid in de Orde van Oranje Nassau
10. De heer M. Pluim, Lid in de Orde van Oranje Nassau
11. De heer F.J. van Wijk, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Toespraak door burgemeester Koos Janssen bij de uitreiking van elf Koninklijke Onderscheidingen, 26 april 2018, 10.15 uur in de kerk van de Evangelische Broedergemeente te Zeist.

Goedemorgen dames en heren,

Hartelijk welkom op deze bijzondere dag, bij deze bijzondere bijeenkomst. Want hier zitten bijzondere mensen bij elkaar. Mensen wie het de Koning heeft behaagd, om vandaag een Koninklijke onderscheiding toe te kennen.

Het decoratiestelsel, zoals we het noemen, bestaat al sinds 1815 in ons land. Koning Willem 1 stelde het in, om een koninklijke schouderklop te kunnen geven aan mensen die een bijzondere militaire prestatie hadden verricht, maar die niet tot de adel behoorden.

Zo’n 80 jaar later begon het decoratiestelsel wat te knellen. Ook anderen dan militairen deden bijzondere dingen en verdienden dus koninklijke aandacht. Daarom stelde Koningin Emma een nieuwe Nederlandse orde in: de Orde van Oranje Nassau.
Weer zo’n 70 jaar later – het was inmiddels halverwege de roerige jaren ’60 – ontstond er opnieuw behoefte aan aanpassing van het decoratiestelsel. Het moest allemaal een stuk democratischer. Mensen moesten bijvoorbeeld voorgedragen kunnen worden door hun omgeving. En het automatisme dat iemand een onderscheiding kreeg na 40 jaar trouwe dienst, moest eruit. Dat paste niet meer bij de nieuwe tijd.

Het leidde tot diepgaande discussies. En het duurde nog bijna 30 jaar, voordat het allemaal rond was. Sindsdien hoor ik mensen wel eens zeggen:
‘Dat nieuwe decoratiestelsel, het is veel té democratisch geworden. Tegenwoordig kan iedereen een lintje krijgen!’

Daar ben ik het zeker niet mee eens. Wat ik zie, is dat het nieuwe decoratiestelsel juist het bijzondere uit de hele samenleving naar boven tilt en zichtbaar maakt. Het zijn inderdaad ‘gewone’ mensen die tegenwoordig een koninklijke onderscheiding kunnen krijgen. Maar alléén als zij heel bijzondere dingen hebben gedaan. En juist dat maakt hen toch weer bijzonder.

Wat ik ook mooi vind aan ons decoratiestelsel, is dat de samenleving zelf bepaalt wat bijzonder is. Maandenlang zijn mensen bezig om keurig op papier te zetten, wat iemand anders zoal heeft gedaan om een koninklijke onderscheiding te verdienen. Deze ondersteuningsbrieven vormen vaak dikke boekwerken. Die met aandacht worden bestudeerd om de Koning goed te kunnen adviseren.

Vandaag krijgen 11 mensen in Zeist een koninklijke onderscheiding uitgereikt.11 dikke boekwerken zijn er samengesteld over het bijzondere werk dat zij voor de samenleving hebben gedaan.

Het heeft de Koning behaagd om u vandaag een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. En ik mag die onderscheiding aan u uitreiken.

De heer J.A.  Boogaard (69 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Ik zei het daarnet al: wie tegenwoordig een koninklijke onderscheiding krijgt, krijgt die omdat de omgeving vindt, dat hij of zij die verdient. Zij schrijven ondersteuningsbrieven. In één van uw ondersteuningsbrieven schreef uw vrouw: “Als ik net zolang op vakantie mag, als de tijd dat ik alleen zat toen mijn man zijn vrijwilligerswerk deed, ben ik járen weg!”

Deze uitspraak zegt al genoeg.

Mijnheer Bogaard,
Uw tijd, uw sociale en uw organisatorische vaardigheden hebt u decennia lang ingezet voor de Hervormde Gemeente Zeist. 20 jaar was u in dienst als administrateur. En sinds 1985 bent u bijna onafgebroken ouderling en scriba van de Hervormde kerk Wijkgemeente Sionskerk, later wijkgemeente De Bron. Tussen 1985 en 2016 was u bovendien penningmeester en voorzitter bij het Kerckeboschkoor. U hebt die functies zelfs een tijdje gecombineerd!

Het Kerckeboschkoor was erg blij met u.Het roemt uw organisatorisch talent en uw inzet toen het Poolse koor Imielin naar Zeist kwam. Het bezoek van Imielin werd een groot succes – hoe kan het ook anders. Het leidde tot een aantal gezamenlijke concerten in Zeist maar ook tot blijvende vriendschappen en tegenbezoeken aan Polen. Dit was in de tijd van de “koude oorlog”, reden voor het oprichten van de stichting “Zangers steunen Imielin”. De stichting had als doel onder koor- en gemeenteleden voedsel en kleding in te zamelen voor de Poolse gezinnen. 30 transporten en 11 jaar later werd de stichting opgeheven en ontving u de “Ereprijs van Zeist”. U deed het graag.

Direct na uw pensionering in 2013 bent u ook nog vrijwilliger geworden bij de Stichting Kantoor der Kerkelijke Administratie, de KKA.
Via de KKA heeft u zich onder andere ingezet voor:
– de protestantse gemeente in Delft,
– de Remonstrantse Broedergemeente in Utrecht,
– de Evangelische Broedergemeente hier in Zeist
– en via het hoofdkantoor in Amersfoort, ook voor andere kerken en instellingen

Wat mensen vooral in u waarderen, is uw enthousiasme, uw deskundigheid, uw flexibiliteit en uw betrouwbaarheid. En ze vinden u ontzettend plezierig in de omgang. Deze vijf mooie kwaliteiten waren én zijn van grote waarde voor de kerken en de instellingen waar u actief bij betrokken was en bent.

Beste heer Boogaard.
U bent een bescheiden man met veel energie. U bent op de achtergrond én op de voorgrond onmisbaar voor de Hervormde wijkgemeente en voor het Kerckeboschkoor. Met genoegen deel ik u mee, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik u deze prachtige onderscheiding uit.

Mevrouw N.J.M. Grinwis-Bruinsma (64 jaar) en  de heer A.C.  Grinwis (67 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Beste Nicolette en Aat,

Wat bijzonder dat ik jullie vandaag als echtpaar mag toespreken. Een echtpaar dat enorm actief is in onze gemeente.

Ik begin bij jou, Nicolette, Je begon je vrijwillige carrière bij Hockeyvereniging Phoenix in 1992, 26 jaar geleden. Vanaf dat moment heb je generaties jonge mensen zorg, persoonlijke aandacht en stimulansen gegeven.
In de periode dat je manager was van Heren 1, had je de gave om er steeds een hecht team van te maken.Je deed er alles aan om de onderlinge band te versterken. Je meest beroemde actie is toch wel: “Teambuilding in de keuken”. Aan het begin van elke seizoen zette je de jongens aan het werk om samen een heerlijk drie- of viergangendiner te bereiden.

Als begeleider van de jeugdcommissie wist je jonge mensen steeds op een inspirerende en positieve manier naar een volgende stap te loodsen. Met speels gemak – en met een geweldige glimlach. Je zag dat een club met groeiambities, meer geld nodig had. En dus richtte je een Sponsorcommissie op. Als secretaris van de Stichting Accommodatie Phoenix was je bovendien betrokken bij de zorg voor het clubhuis en de velden.

Je hebt je altijd vol overgave binnen de club ingezet. Dankzij je zorgzaamheid en je talent voor gezelligheid heerst er een goede sfeer binnen de vereniging. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat Olympisch Hockeyster Eva de Goede jou als haar favoriete vrijwilliger uitkoos. En je in 2012 de felbegeerde Gouden Sleutel van het Holland Heineken House in London gaf.

Naast je inzet voor Phoenix was je van 2000 tot 2005 ook actief als lid van het jeugdbestuur van Tennisvereniging Griffensteyn. Ook hier was je een kei in het organiseren en regelen van allerlei activiteiten voor de jeugd.
Je had het altijd feilloos in de gaten als er problemen waren. Op tactische en directe wijze wist je deze bespreekbaar te maken Zo leerden jonge mensen niet alleen veel over sportiviteit, maar ook over hoe met elkaar om te gaan.

Nicolette,
Je hebt je sporen verdiend in de sportwereld. In de ondersteuningsbrieven lees ik warme woorden van waardering voor al het werk dat je hebt verricht. Daarom vertel ik je met plezier, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens de Koning reik ik je graag deze mooie onderscheiding uit.

Beste Aat,

Jij hebt ook niet stilgezeten. Ook jij hebt vanaf 2003 je sporen verdiend bij Hockeyvereniging Phoenix. Als voorzitter maakte jij je sterk om het karakter van de vereniging te behouden toen die een enorme groei doormaakte.

Er kwamen twee kunstgrasvelden bij en een nieuw clubhuis. Je was de trekker bij de inrichting van een nieuwe verenigingsstructuur, waarin vrijwilligers zelf besluiten mogen nemen en verantwoordelijk zijn voor hun werk.
Dankzij jou werd de privatisering van Phoenix een feit. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven gestart om Phoenix maatschappelijk betrokken te maken. Je zocht de samenwerking met de reclassering, zodat mensen met een taakstraf kleine onderhoudswerkzaamheden konden uitvoeren op de velden. Er werd een huiswerkbegeleidingsgroep gestart. Zodat kinderen hun huiswerk gemakkelijker konden combineren met hun hockeytraining. Dit zijn mooie initiatieven, Aat.

Je bent altijd bereid taken op te pakken. Ook als klusjesman en als scheidrechter zet jij je vele uren per week in voor de club. En als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond Midden Nederland hield jij je bezig met arbitrage, competities, districtselecties en club-bezoeken.

Door je netwerk in het Zeister bedrijfsleven heb je veel sponsors kunnen interesseren in projecten van de Stichting vrienden van Abrona. Met deze financiële middelen kon Abrona meer kleur geven aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Ook de Stichting samen Oplopen maakte dankbaar gebruik van jouw waardevolle adviezen. Je wist binnen korte tijd diverse mensen en organisaties aan elkaar te koppelen om de Stichting zo weer een stap verder te helpen. Daardoor kunnen méér gezinnen in nood geholpen worden, in een samenleving waarin veel mensen tegen problemen aanlopen.

Sinds 2012 ben je ook voorzitter van de Stichting Rode Kruis, afdeling Zeist. Mede dankzij jouw inzet zijn mooie projecten tot stand gekomen. Zoals een waterproject in Kenia en het vakantieproject voor kinderen van gezinnen die het niet zo breed hebben. De afdeling Zeist van Het Rode Kruis is onder jouw leiding beslist zichtbaarder geworden in Zeist.

Je bent geliefd in Zeist, Aat.
Dankzij de actie ‘STEM AAT IN DE RAAD’, ben je met voorkeursstemmen opnieuw in de gemeenteraad gekozen! Op 29 maart ben je begonnen aan je vierde termijn als raadslid voor de fractie van de VVD.
De afgelopen vier jaar was je voorzitter van de commissie Ruimte en lid van het Presidium.

Beste Aat,

Er is veel waardering voor jouw grote maatschappelijke betrokkenheid. Je bent open, eerlijk en oplossingsgericht.
Je weet de juiste mensen met elkaar te verbinden dankzij jouw enorme netwerk. Met veel genoegen zeg ik je, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik de daarbij behorende versierselen aan je uit.

Mevrouw M.J.T.  Van der Horst (62 jaar),

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

U werkt al 40 jaar met hart en ziel op de Damiaanschool. En u combineert uw mooie werk met een groot aantal taken als vrijwilliger.

De Damiaanschool, waar u adjunct-directeur bent, is echt ´uw´ school. U bent erg begaan met de kinderen, de ouders en de teamleden. Deskundig ondersteunt u kinderen bij wie de ontwikkeling minder goed verloopt. Zij hebben een speciaal plekje in uw hart. En voor hun ouders hebt u altijd een luisterend oor. Met liefde maakt u tijd voor hen vrij, en u let daarbij niet op een uurtje extra.

Niet alleen binnen uw werk geeft u mensen betrokken en liefdevolle aandacht. Ook binnen de R.K. parochie heeft u uw sporen verdiend.
Meer dan dertig jaar bent u, naast een meelevend parochiaan, vooral een echte doener – een harde werker.
• U verzorgt al jarenlang het parochieblad.
• U organiseert de speciale Kerstvieringen “Kindje Wiegen” voor de allerjongste parochianen.
• U biedt pastorale zorg aan ouderen of mensen die speciale aandacht nodig hebben.
• En u beheert regelmatig de “noodtelefoon” van de parochie.
Mensen die in urgente situaties verkeren, kunnen de “noodtelefoon” bellen. U bent dan degene die de pastor kan inschakelen.
Maar het komt even vaak voor, dat er na een gesprek met u geen pastor meer nodig is. U bent een lichtpuntje in het leven van veel mensen.

Als lectrice gaat u voor in weekendvieringen en bij uitvaarten. Daaraan voorafgaand voert u gesprekken met nabestaanden. Samen met hen lukt het u altijd om een mooi en passend afscheid voor te bereiden.

Beste mevrouw Van der Horst, U geeft aandacht aan de mensen die op uw pad komen. Zonder dat u kijkt naar achtergrond, cultuur of godsdienst. Een vrijwilliger zoals u, is van onschatbare waarde voor een kerkgemeenschap.
U betekent veel voor anderen en veel mensen hebben dan ook hun warme waardering voor u uitgesproken in hun ondersteuningsbrieven. Met genoegen vertel ik u dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Harte Gefeliciteerd!

De heer A.M.W. Janmaat

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Er zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor alles wat er in Austerlitz leeft en speelt. U bent zo’n bijzondere vrijwilliger, die zijn kennis van financiële zaken inzet voor een groot aantal organisaties en verenigingen.

U bent al heel lang lid van SV Austerlitz. Binnen de vereniging hebt u meerdere functies vervuld. Zo was u lid van de jeugdcommissie, jeugdcoördinator en secretaris. Toen in 1993 de OMNI vereniging werd opgericht, was u graag bereid op te treden als adviseur. Jaarverslagen en financiële verslagen bestudeert u altijd met grote nauwkeurigheid. De opstellers ervan kunnen altijd rekenen op uw commentaar en adviezen.

Bij SV Austerlitz bent u ook heel lang archivaris geweest. Dit heeft geresulteerd in een mooi jubileumboek, dat in 2009 verscheen.

Ook Dorpshuis Austerlitz maakt graag gebruik van uw brede financiële kennis. U bent al jaren de back-up van het bestuur en volledig op de hoogte met het boekhoudsysteem. U helpt bij de verslaglegging en de controle van de jaarrekeningen. U bent bovendien penningmeester en secretaris bij Austerlitz Duurzaam. Deze werkgroep van Austerlitz Belang organiseert initiatieven om Austerlitz duurzamer te maken.
U bent altijd bereid om ondersteunende werkzaamheden voor uw rekening te nemen. Direct bij de oprichting van de zorg coöperatie Austerlitz Zorgt in 2013 heeft u zich aangemeld als vrijwilliger.
U bezoekt alle ledenvergaderingen en denkt mee over het beleid. En ook hier maken ze dankbaar gebruik van uw financiële kennis, in uw rol als lid van de Kascontrolecommissie.

De ouderensoos vanuit de Protestantse Gemeente De Hoeksteen kan ook al zo’n 15 jaar een beroep op u doen. Hier helpt u bij het vervoer van ouderen.
Iedereen die met u meerijdt, kan rekenen op een hartelijk woord.

Beste heer Janmaat,

U bent een aimabel mens, altijd bereid uw kennis en hulp aan te bieden. Dit doet u het liefst bescheiden en op de achtergrond.
Dat siert u als mens en als vrijwilliger. Daarom vind ik het zo mooi u een keer naar voren te halen en een plek op het podium te geven.

Met genoegen vertel ik u, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag reik ik u deze prachtige onderscheiding uit.

Mevrouw E.M.M.Jansen ( 72 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Van 1972 tot aan uw pensionering in 2005 werkte u als leerkracht, ambulant begeleider en adjunct-directeur bij het Blinden Instituut Bartimeus in Zeist. Als ervaringsdeskundige pleitte u voor goed onderwijs aan slechtziende leerlingen. En ook na uw pensionering heeft u nog jaren als vrijwilliger met de leerlingen gewerkt. Een groot gedeelte van uw vrije tijd zet u zich bovendien in voor de kerk en voor de samenleving. Uw zorg en aandacht voor de medemens kent bijna geen grenzen.

Vóór 1994 was u kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente Salem in Woudenberg. Daarna bent u lid geworden van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.
Zodra u lid werd, hielp u mee bij het organiseren van activiteiten voor ouderen binnen de EBG gemeente. Onder uw leiding werd bijvoorbeeld de seniorenkring opgericht, waarin plek is voor iedereen.
Deze kring biedt de leden gezelligheid en steun. En dankzij uw inzet en aandacht, is er ieder seizoen weer een gevarieerd inhoudelijk programma. Dat de kring in een grote behoefte voorziet, is duidelijk: inmiddels zijn er rond de 40 trouwe leden.

Ook als voorzitter van de diaconale commissie bekommert u zich om mensen die het moeilijk hebben. U voelt met hen mee en helpt en handelt waar u kan.

Uw medeleven met anderen reikt verder dan leden van de Broedergemeente. Namens de Broedergemeente zit u bijvoorbeeld in het bestuur van Stichting Hulpkas.
Dit is een geweldige stichting voor mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel in financiële nood verkeren. Alléén financiële ondersteuning is in veel gevallen niet voldoende. Daarom hebt u een depot opgezet met gebruiksartikelen waarmee mensen geholpen worden. Daarbij kunt u denken aan alledaagse dingen zoals een bed, een stoel en een tafel. Als de aanvrager geholpen is, gaat u nog een keer langs om te informeren hoe het gaat. U laat de mensen niet zomaar los.

U weet ook hoe belangrijk het is dat mensen goed Nederlands spreken om volwaardig te kunnen meedraaien in onze maatschappij. Daarom geeft u taalles Nederlands aan nieuwe burgers van Zeist, asielzoekers en vluchtelingen. Het zijn vooral individuele lessen voor vrouwen, waar veel meer bij komt kijken dan woordjes en grammatica leren.

Als lid van het kerkkoor zingt u bovendien bij de traditionele optredens in de diensten én bij zieken thuis, in het verzorgingshuis of in het hospice. Zo maakt u iedereen die steun hard nodig heeft, blij en steekt u hen een hart onder de riem.

Beste mevrouw Jansen,
Het vrijwilligerswerk dat u doet is mooi en waardevol. U beschikt over een ruim hart en veel gevoel voor de medemens. Uw jarenlange trouwe en toegewijde medewerking aan kerk en samenleving verdient grote waardering. Het is een genoegen u mee te delen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag reik ik u deze prachtige onderscheiding uit.

De heer Van Limpt (77 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

“Mister Promo”, Zo wordt u genoemd. Deze ‘titel’ heeft u gekregen omdat u jarenlang, buitengewoon actief, lid was van het promoteam Utrechts Landschap. Het promoteam zet zich in, om Beschermers voor het Utrechts Landschap te werven. Als voorzitter was u een tijd lang de grote inspirator voor de overige teamleden. U besteedde uren aan de werving bij de promowagen. U droeg altijd de jas en pet van Utrechts Landschap en loopt nog altijd met aanmeldbonnen in uw binnenzak. U bent Utrechts Landschap!

In 2006 deed u mee aan het TV-programma ‘De Mooiste Plek van Nederland’, waar u de finale bereikte. U werd direct een nationale beroemdheid en bracht Landgoed Heidestein bij het grote publiek onder de aandacht. Uw expertise op natuurgebied, opgedaan binnen Utrechts Landschap, heeft u tot een geweldige gids en vraagbaak gemaakt voor andere gidsen van de Stichting ’t Gilde Zeist. U geeft rondleidingen over de prachtige landgoederen Heidestein, Beerschoten en Houdringe. Zo laat u mensen de schoonheid en het bijzondere van de natuur in en rondom Zeist ervaren.

Ook Zorggroep Charim is blij met u. U bent een enthousiaste en trouwe vrijwilliger bij de Amandelhof. U hebt oog voor ouderen en geeft iedereen mooie aandacht met een praatje en een glimlach. Elke week wandelt u twee middagen door de bosrijke omgeving rond de Amandelhof met ouderen die dementie hebben. U weet zo veel over de natuur dat u in de Amandelhof ook wel ‘de boswachter’ wordt genoemd.

Ook loopt u mee met de wandelclub en begeleidt u de jeu de boules. U bent verkeersregelaar tijdens de rolloopvierdaagse, regelt het sjoelen op de bazaars en werkt mee aan de winterlichtjestocht.
En als ouderen een individuele wens hebben, vindt u dat geen enkel probleem. U trekt er graag met hen op uit. Kortom: u bent een vrijwilliger met een gouden hart.

Beste mijnheer Van Limpt, Wat u doet, doet u met passie en inzet. Het is mooi om in de ondersteuningsbrieven te lezen, wat dat bij anderen teweeg brengt. Graag vertel ik u, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Graag reik ik u deze mooie onderscheiding uit.

De heer Martens (71 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

“Bescheiden, altijd op de achtergrond, maar o zo actief als vrijwilliger in de sportwereld”. Zo beschrijven mensen u.

Ruim 50 jaar geleden begon u als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). U was onder meer scheidsrechter, secretaris Jeugdplan Nederland, competitieleider junioren en pupillen Zeist, en voorzitter van de Zwaluwen Jeugdactie, afdeling Zeist. Dat heeft u wekelijks heel wat uren gekost!

Binnen de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) vervulde u in 16 jaar wel 20 verschillende functies.
Ik noem er een paar:
– Uw was secretaris en vice-voorzitter van het Rayonbestuur Midden-Nederland.
– U was bestuurslid van District-Oost.
– U was lid van de landelijke commissies herensoftbal en wedstrijdzaken
– En u was betrokken bij de oprichting van de landelijke competitie herensoftbal
Dit is echt nog maar een greep uit de vele activiteiten voor de KNBSB, waarmee u de bond grote diensten bewees. Naast voetbal, baseball en softbal is wielrennen uw grote passie.

De Utrechtse Wielervereniging Het Stadion heeft jarenlang genoten van het Clubblad “Cadans” dat u verzorgde. Uw enthousiaste manier van werken zorgde er bovendien voor, dat ‘Het Stadion’ een heel hechte wielerfamilie werd.

Ook was u oprichter en voorzitter van de Zeister Tourclub ’t Verzetje. Deze tourclub ontstond door samenwerking van wielerliefhebbers van de gemeente Zeist en het voormalig postkantoor in Zeist. U was de drijvende kracht van de club! Het District Midden van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie heeft u leren kennen als iemand die voluit gaat voor waar hij voor staat. Sinds 2004 bent u consul, dat wil zeggen adviseur van het districtsbestuur. U begeleidt en controleert onder meer de wedstrijd-technische zaken.

Uw grote liefde voor het wielrennen heeft twee jaar geleden bovendien gezorgd voor de terugkeer van de “Wielerronde van Zeist”. 60 Jaar lang was deze Ronde een begrip in Zeist en omgeving.
Door omstandigheden kwam er een einde aan de Ronde. Mede door uw inzet en uw enorme ervaring met de organisatie van wielerwedstrijden, is het u gelukt om de “Ronde van Zeist” weer nieuw leven in te blazen. U voerde gesprekken met de wethouder Sport en u richtte een voorbereidingsgroepje op om alles goed te laten verlopen. Het resultaat is er. Daar mag u trots op zijn.

Beste heer Martens,
Er is grote waardering voor het vele werk dat u in de afgelopen vijftig jaar hebt verricht.
U heeft zich lange tijd ingespannen voor de samenleving en mede gelet op de bovenlokale uitstraling heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Graag reik ik deze prachtige onderscheiding aan u uit.

De heer J.M.A. Paasman (54 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Beste Jantje,

Jantje Paasman….
Je bent een begrip in Zeist.
Je bent altijd bezig voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.
Je wilt dat ook zij een kans krijgen.
Er zijn zoveel verschillende fronten waarop jij je inzet om je idealen waar te maken:

Zo was je oprichter en bestuurder bij de Wereldwinkel in Zeist. Mede door jouw inspanningen is er een prachtige wereldwinkel. Waar iedereen terecht kan voor ‘eerlijke’ producten en cadeaus. Ook was je medeoprichter en vrijwilliger bij de voedselbank. Je bent bovendien zeer actief betrokken bij de organisatie van de maandelijkse Wake bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist. Zo wil je mens, samenleving en politiek een spiegel voorhouden en zichtbaar maken wat vreemdelingendetentie inhoudt. In Zeist heb jij je met hart en ziel ingezet voor de actie ‘geen kind in de cel’.

Heel veel mensen kennen je ook, Jantje, door je enorme inzet voor de Weggeefwinkel in Zeist. Jaren geleden begon je vanuit je huis spullen te verzamelen voor mensen die het niet breed hadden.
Dit was zo’n succes, dat er een andere locatie nodig was. In samenwerking met de gemeente kon jij ‘jouw Weggeefwinkel’ voortzetten in het leegstaande schoolgebouw in Vollenhove.

Voor de wijk is de weggeefwinkel veel meer dan een plek waar goederen worden ingezameld en verkocht. Voor veel bewoners is het echt een steunpunt geworden – een fijne en laagdrempelige ontmoetingsplek.

Jantje, jij bent het aanspreekpunt voor mensen met een ‘rugzak’ en nieuwkomers in de wijk. Je weet voor deze mensen de contacten te leggen met de wijkagent, het sociaalteam, het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin als het nodig is. Daarnaast werk je mee aan de verbetering van de leefomgeving in de wijk, door mee te werken aan festiviteiten en schoonmaakacties.

Beste Jantje,
Je doet dit vele goede werk naast je bijna fulltime baan als nachtverpleger bij Altrecht in den Dolder. Je kiest bewust voor nachtdiensten, zodat jij je overdag kunt inzetten voor het welzijn van andere mensen. Ik heb werkelijk geen idee wanneer jij nog een oog dicht doet!

Je bent een bijzonder mens. Je gaat door het vuur om mensen vanuit armoede en vanuit de psychiatrie weer een plaats in de maatschappij te geven.
Iedereen mag er zijn! Iedereen doet ertoe!

Met veel plezier kan ik je vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een welverdiende onderscheiding voor je enorme inzet voor de samenleving.

Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan je uit.

De heer M. Pluim, beste Marcel (52)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Daar sta je dan, Marcel. Overal kom ik je tegen. Bij allerlei activiteiten of voor diverse overleggen.

Je bent een zeer actieve vrijwilliger. Al op jonge leeftijd was je een zeer betrokken lid van de muziekvereniging Jonathan. Binnen de Federatie Jonathan werd je gevraagd voor meerdere commissies en bestuursfuncties.
Je was penningmeester van de muziekafdeling en de hobbyclub en later van de Federatie en de beheerscommissie. De financiën en de exploitatie van het gebouw Jonathan zijn bij jou in goede handen.

Ook als penningmeester van de Stichting 4 en 5 Mei Zeist, het Oranje Comité en de Stichting Kerk en Samenleving zorg jij ervoor, dat er voldoende middelen zijn om alles te doen wat er moet gebeuren. Jouw grote inzet en zakelijk inzicht maken je erg waardevol voor deze organisaties.

In 2012 was je bovendien medeoprichter van Stichting Muziekstad Zeist. Deze stichting heeft als doel om muziekevenementen in Zeist te organiseren voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij zoeken jullie de samenwerking met andere verenigingen in Zeist. Ik denk met plezier terug aan de Muziekshow op Koningsdag in 2014, het Bevrijdingsconcert in 2015 en de Muziekparade in 2016.

En beste Mensen, Evenals vorig jaar organiseert Stichting Muziekstad Zeist weer een prachtige Bevrijdingstaptoe op het plein van Slot Zeist, zaterdagavond 5 mei. Ik kan het u van harte aanbevelen!

Zeist is trots op deze evenementen, die er zijn mede dankzij jouw grote organisatietalent en kennis.

Naast deze muzikale activiteiten was en ben je bestuurslid van de afdeling Zeist van Veilig Verkeer Nederland; je bent bestuurder van de Stichting Klein Slottheater; je bent penningmeester van Zakelijk Zeist Onderneemt; je bent lid van Rotary club Zeist én je bent lid van het Sinterklaas Comité van Zeist.

Beste Marcel, Hoeveel uren zitten er in jouw dag? En dan ben je ook nog sinds maart dit jaar, voor het CDA, lid van de gemeenteraad van Zeist.

Er is veel waardering voor je bijzondere inzet. Je hebt een enorm netwerk opgebouwd in al die jaren. Je bent een grote aanjager en organisator. Je weet medebestuurders enthousiast te maken. Vanwege jouw intensieve inzet voor de samenleving van Zeist, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd, je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer F.J. Van Wijk (52 jaar) + echtgenote (het is vandaag ook hun trouwdag!!!!!!) (27 jaar)

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Gezondheid, veiligheid en omzien naar elkaar zitten in uw DNA. U bent uw loopbaan gestart als verpleegkundige. Via verschillende opleidingen en scholingen bent u uitgegroeid tot Specialist Risico & Veiligheid Geneeskundig bij de Veiligheidsregio Utrecht. Al op uw 15e meldde u zich aan als vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis afdeling Zeist. Eerst als fanatiek jeugdlid, daarna als helper en vervolgens als verpleegkundige en stafverpleegkundige. Toen u als verpleegkundige werkte, was u ook voorlichter Humanitair Oorlogsrecht. En sinds 1987 bent u als docent verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis. Voor de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp-verpleeg-kundigen werd u in 1992 lid van de congrescommissie en van 2005 tot 2010 was u daar ook voorzitter van.

U bent Rode-Kruis-man in hart en nieren. Niet verwonderlijk dus, dat u daarvoor meerdere keren bent onderscheiden door het Rode Kruis.

Sinds 1994 bent u lid van de Johanniter Orde in Nederland, een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. Deze orde is gesticht in 1099 als de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan – bijna 1000 jaar geleden!. Via de orde hebt u bij Bartimeus Zeist in de vrijwilligersgroep gewerkt. Als gediplomeerd BHV-er/EHBO-er begeleidde u de zwemlesgroepen van Bartiméus. Mede dankzij uw inzet konden de wekelijkse zwemlessen voor de kinderen altijd doorgaan. Van 2002 tot 2008 was u lid van de Commissie Geestelijke Vorming van de Johanniter Orde. Dit is een groep mensen die met verschillende activiteiten geestelijke steun biedt aan de Johanniter Vrijwilligers. Niet voor niets bent u drager van de hulpspeld voor Johanniter Vrijwilligers.

U bent verder een actief lid van de PKN Wijkgemeente Zeist-West. In 1996 werd u scriba. Daar hebt u veel van uw tijd aan besteed. Zeker in de periode dat er een predikant-vacature moest worden ingevuld. Sinds 2012 bent u afgevaardigde van Zeist-West in de Centrale Kerkenraad.

Daarnaast is een opvallende, bijzondere verdienste, dat u mede-oprichter en secretaris bent van de stichting Reanimatie Onderwijs Zuid-Oost Utrecht. De stichting werd partner van de Hartstichting voor de regio’s Zeist, Driebergen, Doorn, De Bilt en Maartensdijk. U bent secretaris van de Stichting en coördineert het onderwijs en de logistiek.

Mijnheer Van Wijk,
U spant zich al heel lang in voor de samenleving; uw inzet is van bijzondere maatschappelijke betekenis. Vanwege de aard, de duur en de betekenis van uw activiteiten op het terrein van zorg en welzijn, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Graag reik ik u deze mooie onderscheiding uit.

Afsluiting

Beste dames en heren, familieleden, buren, vrienden en collega’s van de gedecoreerden,

We zijn aan het einde gekomen van onze “Koninklijke reeks”. Elf mensen die bijzondere dingen hebben gedaan voor de samenleving, zijn onderscheiden. Uit naam van de Koning, hebben we vandaag een kroon op hun werk gezet.

We hebben ook de kroon gezet op het werk van iedereen die zoveel moeite heeft gedaan, om al dit bijzondere werk zichtbaar en mogelijk te maken. Geniet samen van deze feestelijke dag.
En laten we onze nieuwe gedecoreerden een warm applaus geven!

Gemeente Zeist Koninklijke Onderscheidingen 2018

Bedankt voor uw komst en blijft u nog even om zo delijk samen het glas te heffen.

Ik wil een paar mensen bedanken voor hun bijdrage:
Het Muzikale Trio C tot de derde en de gastheer, de heer Timo Bekker van de Evangelische Broedergemeente, die samen met alle vrijwilligers ons voortreffelijk voorzien van een drankje en een hapje.

Voor morgen wens ik u een mooie Koningsdag toe.

Laten we ter afsluiting couplet 1 & 6 van het Wilhelmus zingen.
Daarna nodig ik graag de gedecoreerden uit om naar voren te komen voor een mooie groepsfoto.

De Koninklijke Onderscheidingen in ZEIST zijn uitgereikt

KLIK HIER voor meer foto’s en nabestellingen

Met dank aan Hans Lebbe van HLP Images/DeBiltinbeeld.nl uit Bilthoven!

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More