Search
Close this search box.

Wethouderskandidaten gepresenteerd tijdens ondertekening hoofdlijnen akkoord.

Wethouderkandidaten gepresenteerd tijdens ondertekening hoofdlijnen akkoord. Coalitie wil #inwonersakkoord sluiten met inwoners en raad.

VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP ondertekende donderdag middag 3 mei een akkoord op hoofdlijnen voor de samenwerking in komende 4 jaar. Aansluitend werden de vier wethouderkandidaten gepresenteerd:  In de vergadering van 22 mei zal de raad besluiten over benoeming van de wethouders Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Marcel Fluitman (CDA) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP).

Coalitiepartijen (VVD, CDA, Groen-Links, Christenunie-SGP) in Zeist ondertekenenen akkoord op hoofdlijnen.

In dit hoofdlijnenakkoord staan de maatschappelijke opgaven die de partijen zien en per opgave zijn ambities opgenomen. De bedoeling is dat het hoofdlijnenakkoord met de hele gemeenteraad en de samenleving wordt uitgewerkt in een inwonersakkoord. Het hoofdlijnenakkoord tussen de coalitie genoten  is hier te lezen.

Ronald Camstra ondertekende het hoofdlijnen akkoord namens Groen Links
Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP) ligt de deelname van zijn partij aan de coalitie toe.

Het inwonersakkoord dient vooral een antwoord te geven op de ‘hoe-vraag’, ofwel de wijze waarop we in Zeist invulling geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities voor Zeist en haar inwoners. Voor de zomer stelt de raad een procedure vast waarmee we tot een inwonersakkoord zullen komen. Het inwonersakkoord zal vervolgens in het najaar worden vastgesteld door de raad. Een inwonersakkoord is voor zover bekend nog niet eerder gesloten in Nederland.

De verdeling van werkzaamheden van burgemeester & wethouders heeft geresulteerd in de volgende concept portefeuille verdeling.

wethouderkandidaten Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Marcel Fluitman (CDA) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP)

Koos Janssen (burgemeester): 

 1. Coördinatie op de opgaven: Goed bestuur in een betrokken samenleving & Veilig thuis en op straat. 
 2. Portefeuilles: Veiligheid, Vernieuwing Lokale Democratie, Toezicht& Handhaving 

Sander Jansen (VVD): 

 1. Coördinatie op de opgaven: (Regionale) economie als versneller & Maatschappelijk bewust financieel beleid. 
 2. Portefeuilles: Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën, Sport en de coördinatie op de transformatie in het sociaal domein. 
 3. Wijkwethouder voor Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder & Huis ter Heide 

Laura Hoogstraten (GroenLinks): 

 1. a) Coördinatie op de opgaven: Toekomstbestendig wonen & Meedoen! 
 2. b) Portefeuilles: Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum. 
 3. c) Wijkwethouder voor het Centrum en Lyceumkwartier 

Marcel Fluitman (CDA): 

 1. Coördinatie op de opgaven: Vitale gemeenschappen & Merkbaar nog beter in zorg voor elkaar 
 2. Portefeuilles: Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening 
 3. Wijkwethouder voor Zeist-Oost en Zeist-Noord 

Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP): 

 1. Coördinatie op de opgaven: Mobiliteit in beweging & Samen aan de slag voor het klimaat 
 2. Portefeuilles: Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimte en ICT 
 3. Wijkwethouder voor Zeist-West 

 

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More