Search
Close this search box.

Inclusieve samenleving eerst een proces van bewustwording in Zeist

De inclusieve samenleving is eerst een proces van bewustwording: dat werd in Zeist tijdens de startbijeenkomst duidelijk. Als onderdeel van dit project is er in de hal van het gemeentehuis van Zeist de wereldbol van Zeist neergezet waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Juist waar het de bedoeling is dat iedereen mag meedoen aan de dialoog in wereldbol van Zeist bleek hij ‘nog’ niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

Wethouder Fluitman opende zijn dialoog wereldbol.
Hij ging in gesprek met mensen van het leger des heils team

De Wereldbol van Zeist is een symbool van een Zeister samenleving waarin iedereen meedoet. De Wereldbol van Zeist (ontworpen door Zinwaarts) is een idee vanuit de Challenge Ondernemende Dagbesteding Zeist uit 2017 . De wereldbol is opgebouwd door het Leger Des Heils 50/50 workcenter. Het opbouwteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle materialen zijn van duurzame materialen gemaakt in arbeidsparticiptatie-projecten.

De Zeister wereldbol is de tweede ontmoetingsplek. De eerste versie staat in het stadskantoor van Utrecht en wordt gebruikt om in dialoog te gaan over duurzaamheid.

Anouk Bolsenbroek geeft een lezing over de inclusieve samenleving.
Anouk Bolsenbroek in gesprek met Ronald Camstra.

Tijdens de startbijeenkomst hield Anouk Bolsenbroek een lezing over de inclusieve samenleving. Zij is directeur van een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Deze komt voort uit het VN-verdrag Handicap, waarbij gelijke rechten voor iedereen moeten worden nagestreefd, ook voor mensen met een beperking.

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist
Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl was aanwezig om zijn Ongehinderd-app te introduceren voor Zeist. Met deze app kunnen mensen met een beperking, zoals een rolstoel, zien waar toegankelijke restaurants, attracties en nog veel meer leuke plekjes te vinden zijn. Zo hoeven mensen met een beperking niet langer onvoorbereid op pad.

Gerard de Nooij is de app gaan ontwikkelen omdat hij nadat hij in een rolstoel terecht kwam lastiger met zijn vrienden op stap kon gaan in Eindhoven. De Ongehinderd-app en website zorgen ervoor dat je kan zien welke locaties er in Zeist al goed toegankelijk zijn.

Wereldbol nog niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Eind 2017 heeft GroenLinks Zeist een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dat voorstel is er extra geld beschikbaar gekomen voor het wegnemen van hindernissen in Zeis. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”. Het gedachtegoed van een samenleving waarin iedereen mag meedoen sluit ook goed aan bij de plannen, die het nieuwe college heeft voor het afsluiten van een inwonersakkoord met de bewoners van Zeist.

In een inclusieve samenleving gaat het om meedoen op allerlei vlakken: werk, sport, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, cultuur, vrije tijdsbesteding en uitgaan. Het gaat om zowel de fysieke kant (zijn voorzieningen bijvoorbeeld fysiek bereikbaar), als ook om de maatschappelijke kant (is er bijvoorbeeld voldoende aanbod voor mensen met een kwetsbaarheid). Bij al deze thema’s is de ambitie gelijk: ervoor zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen in de samenleving.

 

 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More