Search
Close this search box.

8 Raadsleden maken jungletocht in de Groene Driehoek.

De Groene Driehoek zit niet te wachten op de 2 grootste windmolens van Nederland.

Zaterdagochtend 3 oktober trokken 8 raadsleden met laarzen erop uit om zelf een kijkje te nemen in de Groene Driehoek. De Groene Driehoek is het stukje groen tussen de A12 en het spoor. De bewoners werden deze zomer overvallen met het nieuws dat hun gebied wordt aangemerkt als de meest gunstige plek voor de plaatsing van twee, 240 meter hoge windmolens en een zonneveld.

De raadsleden Tjarda Struik (VVD), Gerard van Vliet (GL), Sietske Bunge (D66), Jan Bredius (NDZ), Carlo Fiscalini (NDZ), Dick van Ginkel (D66) en Marcel de Jong (CU/SGP) baande zich tijdens een 2 uur durende wandeling een weg door de groene ‘jungle’ van het griendbos. Ondanks de natte voeten, maakte zij een prachtige wandeling door een gebeid dat deels niet toegankelijk is.


Alle partijen van de raad stemden eerder dit jaar in met het klimaatakkoord en formuleerden zelfs serieuze duurzame doelstellingen in de routekaart ‘Nieuwe energie”. In de routekaart ‘Nieuwe energie’ is de doelstelling opgenomen om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn. Het is de ambitie om in 2030 al 33% van deze doelstelling in energiebesparing en duurzame energie opwek (elektriciteit en warmte) gerealiseerd te hebben.

Uit de eerste scans voor locatie voor duurzame zonne- en wind energie kwam de Groene Driehoek als meest kansrijke locatie naar voren.

Tijdens hun wandeling door het dichtbegroeide bos kregen zij vooral een gevoel hoe buiten proportioneel de windmolens in dit relatief kleine gebied zouden komen te staan. De windmolens worden 2 keer zo hoog als de domtoren (112 m). Zonnevelden kunnen hier wel worden aangelegd. Deze zijn goed met bossages aan het oog te onttrekken. Zonnepanelen maken ook geen geluid.

Het geluid van twee draaiende windmolens komt in dit gebied bovenop het continue geluid van de A12 en de langs zoevende treinen tussen Utrecht en Arnhem.

De bewoners zijn bang dat het plaatsen van 2 enorme windmolens het karakter van het gebied zo zal aantasten, dat het niet langer wordt gezien als natuurgebied maar als industriegebied. Waarbij de keuze om dan maar andere (industriële) projecten in dit gebied toe te staan, makkelijker gemaakt zal worden. Feitelijk het einde van dit gebied, volgens bewoner Maarten Jansen.

Sietske Bunge (D66) Ziet graag dat nog verder onderzoek gedaan wordt naar mogelijke alternatieve locaties zoals een plek bij Kamp van Zeist of langs de snelweg A28.

Hierbij zouden de windmolens boven het Zeister bos uit komen te steken. Waardoor de negatieve effecten veel minder zouden zijn.Besloten is echter dat het hele gebied rondom Kamp Zeist moet worden teruggegeven aan de natuur. In dit gebied staan nu onder andere 15 Tiny Houses op de plek waar enkele jaren geleden nog een AZC stond en het Militaire Luchtvaartmuseum (gesloten sinds 1 juli 2013).

Wethouder Wouter Catsburg beloofde te kijken naar alternatieve plekken voor windmolens op Zeister grondgebied. Hij acht de kansen voor Kamp van Zeist niet erg groot omdat het onderdeel is van het zogenaamde Natuur Netwerk Nederland, wat zorgt voor beperkingen.

Carlo Fiscalini (NDZ) vindt het niet verstandig om dit bijzondere stukje Zeist vanwege zijn cultuurhistorische waarde en zijn biodiversiteit zo maar op te geven. De fractie van NDZ vindt het geen goed idee om hier zomaar 2 windmolens neer te zetten. Laten we vooral zuinig zijn op wat we hebben.

In de raadsvergadering van dinsdag 6 oktober staat het voorstel voor “opstellen van een gebiedsvisie met als doel grootschalige elektriciteitsopwekking mogelijk te maken in de groene Driehoek” ,op de agenda.

het Griendbos van de Groene Driehoek
8 Raadsleden maken jungletocht in het Griendbos van de Groene Driehoek
8 Raadsleden maken jungletocht in het Griendbos van de Groene Driehoek
 

Delen op socials:

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer Zeist in beeld ...

De route van The Passion bekend

Donderdag 28 maart is het zover dan staat Zeist in het teken van The Passion. Hoewel de route van deze processie in Zeist geheim wordt gehouden vanwege veiligheidsredenen, kunnen we een vergelijking maken met de historische route van Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem.

Read More

Podium van The Passion krijgt vorm.

Ontdek hoe groot het indrukwekkende podium van The Passion wordt. Op ’t Rond voor het gemeentehuis van Zeist. De bouwers zijn het hele weekend hard aan het werk geweest op de Slotlaan het Walkartpark. Witte Donderdag vindt het KRO NCRV passie evenement plaats.

Read More