Houtbewerken in het zonnetje bij Workshop-Express

De cursisten van Houtbewerkingsatelier Workshop-Express aan de Schaerweijdelaan konden de afgelopen weken al lekker buiten aan de gang. Maarten Schepers geeft cursussen aan individuele cursisten en aan groepen. Of je nu beginner of gevorderd houtbewerker bent, iedereen krijgt van hem alle aandacht.

Maarten heeft al 25 jaar ervaring met het maken van beelden uit hout, naast zijn werk als docent in het middelbaar onderwijs. Nu hij niet meer in het onderwijs werkt, heeft hij zich verder kunnen toeleggen op het beeldhouwen en cursussen geven. Hiervoor heeft hij Workshop-express opgericht. Op zijn persoonlijke website www.mssculpturen.nl zijn werkstukken van hem te zien.

Met zijn kleine atelier moet hij zich staande houden tussen de gesubsidieerde aanbieders van creatieve workshops zoals Stichting het Kunstenhuis (voorheen de Werkschuit) en Ideacultuur. Voor hem voelt de subsidie als concurrentievervalsing en is hij bijvoorbeeld niet in staat tegen marktprijzen een pand te huren.

Hij is al tijden op zoek naar een nieuwe locatie voor het geven van workshops. Er wordt namelijk toch wat vreemd gekeken als hij, of een van zijn cursisten, met een kettingzaag of zaagtafel midden op de Schaerweijdelaan een boomstam aan het doorzagen is.

Maarten Schepers heeft al een aantal voorstellen aan de gemeente gedaan voor alternatieve locaties. Dit heeft tot op heden niet meer opgeleverd dan suggesties voor tijdelijk onderdak. Hij overweegt nu ook in een buurgemeente zoals Driebergen te gaan kijken.

Hij geniet van het werken met hout omdat het zowel een fysieke als een mentale bezigheid is. “Het laat nog genoeg ruimte over om je gedachten af te laten dwalen, dat maakt dat het zo ontspannend werkt. Maar het is tegelijkertijd ook spannend want niets is zo veranderlijk als hout. Vormt het werkstuk zich wel zoals je het in je hoofd had zitten? Wat kom ik tegen in het hout? Houdt het hout zich goed?, ” aldus de houtbewerker en docent. De passie voor beeldhouwen én voor hout wil hij graag delen met anderen in zijn cursussen.

Houtbewerking in de zon op de Scharweidelaan

Iedereen krijgt individuele aandacht van Maarten

Houtbewerking in de zon op de Scharweidelaan

Houtbewerking in de zon op de Schaerweidelaan

Een beeld gemaakt door een van de cursisten houtbewerking.

Een beeld gemaakt door een van de cursisten houtbewerking bij de workshop-express.

WORKSHOP-EXPRESS
Contactpersoon: Maarten Schepers
Postadres: Veldheimlaan 2, 3702 TC ZEIST
E-mail:  mjmm-schepers@hetnet.nl
Telefoon: 06 53 97 66 39

Voor Jou Uitgezocht