Graffiti tableau laat markt zonder de Klinker zien.

Binnen twee dagen  Joost, Narda en Tom van graffitinetwerk.nl hun project af. Op de blinde muur van de Klinker hebben zij een graffiti kunstwerk gemaakt. Op het Kunstwerk is te zien hoe de markt eruit komt te zien als het gebouw de Klinker wordt gesloopt. Het gebouw is eraan toe om aangepast te worden om te voldoen aan de eisen van een modern multicultureel centrum voor Zeist. Dit 30 jaar oude gebouw voldoet niet meer. Het V&D pand op de 1ste Hogeweg wordt als alternatieve lokatie voor Muziekschool en de Bibliotheek Idea genoemd.

De planning was dat de kunstenaars van het graffiti netwerk  5 dagen met dit project bezig zouden zijn. Vanwege het verwachte slechte weer hebben zij wat hulptroepen ingeschakeld. Slechts binnen 2 dag was  een prachtig resultaat te zien. Verschillende  bewoners begroette het tableau met enthousiasme.

Inspiratie op doen

Dit graffiti tableau is het derde kunstproject dat wordt aanbesteed door de gemeente Zeist in het centrum. Al eerder werden kunstprojecten aanbesteed op het Emmaplein komt ‘Voor de Wind’ van Gabriël Lester gevestigd in Amsterdam.  In het Hogewegplantsoen aan de 1e Hogeweg, komt een drie meter hoge hond met baasje van de Israëlische kunstenaar  Ram Katzir uit Amsterdam. Op de Slotlaan komen op diverse plaatsen kunstwerken. Waar mogelijk wil het project bestaande kunstwerken behouden voor zover ze in het nieuwe centrum passen.  Tot op heden is nog geen kunstproject aanbesteed bij een Zeister Kunstenaar of Kunstinstelling.

De kunstwerken op de Slotlaan gaan een ‘familie’ vormen die een link leggen met belangrijke Zeister maatschappelijke instellingen. Instellingen waar we trots op zijn. De kunstontwerpen zullen tot stand komen in nauwe samenwerking met een werkgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente.

Grafitti tableau op de muur van de klinker moet discussie over toekomst van de klinker op gang brengen.

Grafitti tableau op de muur van de klinker moet discussie over toekomst van de klinker op gang brengen.

Voor Jou Uitgezocht