Zoekt Tag

Gemeenteraad

Gemeenteraad neemt Energieplan van Samen Duurzaam Zeist in ontvangst

“Het is een Energieplan geworden waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Gemeente, blijf gebruik maken van de betrokkenheid van inwoners!” Deze woorden sprak Edith Haffmans dinsdagavond 12 februari, toen ze namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan voor Zeist aan de gemeenteraad overhandigde. Burgemeester Koos Janssen, nam het plan in ontvangst: “Complimenten, er is goed werk verricht, er wordt verder gebouwd!” De raad bespreekt het plan op een nog vast te stellen datum.

De gemeenteraad van Zeist heeft eerder als ambitie een ‘klimaatneutraal Zeist in 2030’ vastgesteld. Op deze wijze wil Zeist bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan een gezond leefklimaat in Zeist. Om deze ambitie concreet te maken, had de gemeenteraad had Samen Duurzaam Zeist gevraagd een energieplan op te stellen. Samen Duurzaam Zeist heeft in het Energieplan beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen.

Edith Haffmans biedt namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan aan de gemeenteraad.

Lees verder

#ZeistKiest: Flyer support voor D66 Zeist

Flyer support voor D66 Zeist. De D66 campagnebus bracht tweede kamerleden Rob Jetten en  Matthijs Seinot naar Kerckebosch om te helpen met flyeren en in gesprek te gaan met bewoners van de groenste wijk van Zeist.…

HoutFabriekNee wil Houtenergie-centrale (HES) bij Dijnselburg stoppen

Komt de Houtenergie-centrale (HES) bij Dijnselburg er toch? Niet als het aan de actiegroep  HoutFabriekNee ligt. Aanstaande dinsdag 28 maart komt het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie Zeist waar de HES prominent in genoemd wordt in de raadsvergadering. De actiegroep uit Huis Ter…

Tekst Artikel 1 van de Grondwet in gemeentehuis

 De gemeenteraad van Zeist vindt Artikel 1 zo belangrijk dat  besloten is dat de tekst groot in het gemeentehuis te zien moet zijn. Voorafgaande aan de raadsvergadering afgelopen dinsdagavond onthulde Burgemeester Koos Janssen de tekst in de raadzaal.  Artikel 1 van de…