Zoekt Tag

Samen voor Zeist

Inclusieve samenleving eerst een proces van bewustwording in Zeist

De inclusieve samenleving is eerst een proces van bewustwording: dat werd in Zeist tijdens de startbijeenkomst duidelijk. Als onderdeel van dit project is er in de hal van het gemeentehuis van Zeist de wereldbol van Zeist neergezet waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Juist waar het de bedoeling is dat iedereen mag meedoen aan de dialoog in wereldbol van Zeist bleek hij ‘nog’ niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

Wethouder Fluitman opende zijn dialoog wereldbol.

Hij ging in gesprek met mensen van het leger des heils team

De Wereldbol van Zeist is een symbool van een Zeister samenleving waarin iedereen meedoet. De Wereldbol van Zeist (ontworpen door Zinwaarts) is een idee vanuit de Challenge Ondernemende Dagbesteding Zeist uit 2017 . De wereldbol is opgebouwd door het Leger Des Heils 50/50 workcenter. Het opbouwteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle materialen zijn van duurzame materialen gemaakt in arbeidsparticiptatie-projecten.

De Zeister wereldbol is de tweede ontmoetingsplek. De eerste versie staat in het stadskantoor van Utrecht en wordt gebruikt om in dialoog te gaan over duurzaamheid.

Anouk Bolsenbroek geeft een lezing over de inclusieve samenleving.

Anouk Bolsenbroek in gesprek met Ronald Camstra.

Tijdens de startbijeenkomst hield Anouk Bolsenbroek een lezing over de inclusieve samenleving. Zij is directeur van een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Deze komt voort uit het VN-verdrag Handicap, waarbij gelijke rechten voor iedereen moeten worden nagestreefd, ook voor mensen met een beperking.

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl was aanwezig om zijn Ongehinderd-app te introduceren voor Zeist. Met deze app kunnen mensen met een beperking, zoals een rolstoel, zien waar toegankelijke restaurants, attracties en nog veel meer leuke plekjes te vinden zijn. Zo hoeven mensen met een beperking niet langer onvoorbereid op pad.

Gerard de Nooij is de app gaan ontwikkelen omdat hij nadat hij in een rolstoel terecht kwam lastiger met zijn vrienden op stap kon gaan in Eindhoven. De Ongehinderd-app en website zorgen ervoor dat je kan zien welke locaties er in Zeist al goed toegankelijk zijn.

Wereldbol nog niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Eind 2017 heeft GroenLinks Zeist een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dat voorstel is er extra geld beschikbaar gekomen voor het wegnemen van hindernissen in Zeis. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”. Het gedachtegoed van een samenleving waarin iedereen mag meedoen sluit ook goed aan bij de plannen, die het nieuwe college heeft voor het afsluiten van een inwonersakkoord met de bewoners van Zeist.

In een inclusieve samenleving gaat het om meedoen op allerlei vlakken: werk, sport, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, cultuur, vrije tijdsbesteding en uitgaan. Het gaat om zowel de fysieke kant (zijn voorzieningen bijvoorbeeld fysiek bereikbaar), als ook om de maatschappelijke kant (is er bijvoorbeeld voldoende aanbod voor mensen met een kwetsbaarheid). Bij al deze thema’s is de ambitie gelijk: ervoor zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen in de samenleving.

 

 

Maatschappelijke handel op de Meet & Match bij het CCZ.

Maatschappelijke handel op de Meet & Match bij het CCZ in Zeist. Zeister Beursvloer 2.0 valt goed bij deelnemers. Betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Zeist elkaar ontmoeten en met gesloten beurs inspirerende en betrokken verbindingen met elkaar maakten. …

Netwerken op verjaardagsfeestje Zeister Mannenkoor

Voor hun 125e verjaardag wilde het Zeister Mannenkoor graag iets bijzonders en maatschappelijks doen. In overleg met Samen voor Zeist resulteerde dat in een serie concerten bij Abrona op Sterrenberg. Allereerst een aantal voor de cliënten en dat waren…

Aandeel In Elkaar Week Rabobank UHR

Deze week zetten meer dan 100 enthousiaste medewerkers van Rabobank Utrechtse Heuvelrug zich in bij diverse vrijwilligersprojecten. Tussen 13 tot 17 juni is namelijk de ‘Aandeel-in-elkaar-week’. De vrijwilligersprojecten vinden plaats bij Abrona, Accolade zorggroep, Altrecht, Charim, de Ezelsociëteit, Timon,…

Atelier Totem verbeeld verdriet en troost voor Monuta

Atelier Totem maakt kunstwerken voor het verbouwde uitvaartcentrum van Monuta aan de Kroostweg. Deze samenwerking is het gevolg van een maatschappelijke Match gemaakt op de Zeister maatschappelijke Beursvloer van Samen voor Zeist. Op de Beursvloer kwam Kees Brederode van Monuta…

Samen voor Zeist: dit zijn de nieuwe thema’s

Woensdag 8 maart – Participatie en vrijwilligers, armoede en schulden en de vluchtelingen: dat zijn de nieuwe thema’s waar Samen voor Zeist het komende jaar mee aan de slag gaat met haar netwerk. Dat bepaalden de deelnemers van het netwerk…

Humanitas organiseert Kerstdiner.

Woensdagavond was in het restaurant van het Seyster College het Humanitas Kerstdiner voor 55 personen. De gasten waren door Humanitas uitgenodigd of hebben gereageerd op een artikel in de lokale media. Een gemêleerde groep mensen, voor wie een kerstdiner…

91 matches gemaakt op Zeister Beursvloer

Op 5 november startte Zeister Maatschappelijke beursvloer in de Centrale hal van PGGM met een gongslag door  de nieuwe wethouder Werk, economie, ruimte en sport Sander Jansen en directeur Katherina Casse van Samen voor Zeist, het loven en bieden op…

%d bloggers liken dit: