Zoekt Tag

politiek

8 Raadsleden maken jungletocht in de Groene Driehoek.

De Groene Driehoek zit niet te wachten op de 2 grootste windmolens van Nederland.

Zaterdagochtend 3 oktober trokken 8 raadsleden met laarzen erop uit om zelf een kijkje te nemen in de Groene Driehoek. De Groene Driehoek is het stukje groen tussen de A12 en het spoor. De bewoners werden deze zomer overvallen met het nieuws dat hun gebied wordt aangemerkt als de meest gunstige plek voor de plaatsing van twee, 240 meter hoge windmolens en een zonneveld.

De raadsleden Tjarda Struik (VVD), Gerard van Vliet (GL), Sietske Bunge (D66), Jan Bredius (NDZ), Carlo Fiscalini (NDZ), Dick van Ginkel (D66) en Marcel de Jong (CU/SGP) baande zich tijdens een 2 uur durende wandeling een weg door de groene ‘jungle’ van het griendbos. Ondanks de natte voeten, maakte zij een prachtige wandeling door een gebeid dat deels niet toegankelijk is.


Alle partijen van de raad stemden eerder dit jaar in met het klimaatakkoord en formuleerden zelfs serieuze duurzame doelstellingen in de routekaart ‘Nieuwe energie”. In de routekaart ‘Nieuwe energie’ is de doelstelling opgenomen om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn. Het is de ambitie om in 2030 al 33% van deze doelstelling in energiebesparing en duurzame energie opwek (elektriciteit en warmte) gerealiseerd te hebben.

Uit de eerste scans voor locatie voor duurzame zonne- en wind energie kwam de Groene Driehoek als meest kansrijke locatie naar voren.

Tijdens hun wandeling door het dichtbegroeide bos kregen zij vooral een gevoel hoe buiten proportioneel de windmolens in dit relatief kleine gebied zouden komen te staan. De windmolens worden 2 keer zo hoog als de domtoren (112 m). Zonnevelden kunnen hier wel worden aangelegd. Deze zijn goed met bossages aan het oog te onttrekken. Zonnepanelen maken ook geen geluid.

Het geluid van twee draaiende windmolens komt in dit gebied bovenop het continue geluid van de A12 en de langs zoevende treinen tussen Utrecht en Arnhem.

De bewoners zijn bang dat het plaatsen van 2 enorme windmolens het karakter van het gebied zo zal aantasten, dat het niet langer wordt gezien als natuurgebied maar als industriegebied. Waarbij de keuze om dan maar andere (industriële) projecten in dit gebied toe te staan, makkelijker gemaakt zal worden. Feitelijk het einde van dit gebied, volgens bewoner Maarten Jansen.

Sietske Bunge (D66) Ziet graag dat nog verder onderzoek gedaan wordt naar mogelijke alternatieve locaties zoals een plek bij Kamp van Zeist of langs de snelweg A28.

Hierbij zouden de windmolens boven het Zeister bos uit komen te steken. Waardoor de negatieve effecten veel minder zouden zijn.Besloten is echter dat het hele gebied rondom Kamp Zeist moet worden teruggegeven aan de natuur. In dit gebied staan nu onder andere 15 Tiny Houses op de plek waar enkele jaren geleden nog een AZC stond en het Militaire Luchtvaartmuseum (gesloten sinds 1 juli 2013).

Wethouder Wouter Catsburg beloofde te kijken naar alternatieve plekken voor windmolens op Zeister grondgebied. Hij acht de kansen voor Kamp van Zeist niet erg groot omdat het onderdeel is van het zogenaamde Natuur Netwerk Nederland, wat zorgt voor beperkingen.

Carlo Fiscalini (NDZ) vindt het niet verstandig om dit bijzondere stukje Zeist vanwege zijn cultuurhistorische waarde en zijn biodiversiteit zo maar op te geven. De fractie van NDZ vindt het geen goed idee om hier zomaar 2 windmolens neer te zetten. Laten we vooral zuinig zijn op wat we hebben.

In de raadsvergadering van dinsdag 6 oktober staat het voorstel voor “opstellen van een gebiedsvisie met als doel grootschalige elektriciteitsopwekking mogelijk te maken in de groene Driehoek” ,op de agenda.

het Griendbos van de Groene Driehoek

8 Raadsleden maken jungletocht in het Griendbos van de Groene Driehoek

8 Raadsleden maken jungletocht in het Griendbos van de Groene Driehoek

 

#ZeistKiest: Verkiezingsavond in beeld

#ZeistKiest: Verkiezingsavond #Zeist in beeld. Groen Links grote winnaar. VVD grootste partij. Seyst.nu vindt het verlies lastig te verwerken. …

#ZeistKiest: Verkiezingsdebat in het Lyceumkwartier

#ZeistKiest: Verkiezingsdebat in het Lyceumkwartier. De lijsttrekkers verdedigde hun standpunten in een levendige discussieavond. Langzamerhand komt het eind van de verkiezingsstrijd in zicht…

#ZeistKiest: Flyer support voor D66 Zeist

Flyer support voor D66 Zeist. De D66 campagnebus bracht tweede kamerleden Rob Jetten en  Matthijs Seinot naar Kerckebosch om te helpen met flyeren en in gesprek te gaan met bewoners van de groenste wijk van Zeist.…

Jongeren fanatiek in discussie over veiligheid

Voor de vierde keer op rij zijn de vier middelbare scholen van Zeist in debat in de raadzaal van Zeist met als inzet de wisselbeker. Na twee onderdelen wordt het team van Christelijk Lyceum Zeist door het publiek en…

De 25 stemlokalen zijn geopend in Zeist. #TK2017

In Zeist kunt u vanaf nu (7:30)  stemmen in een van de 25 stemlokalen. Na een lange intensieve verkiezingscampagne, is het woord nu aan u de kiezer. Laat vandaag uw stem niet verloren gaan. De locaties van alle stemlokalen staan onder…

Verkiezingsdebat door jongeren op De Breul

Op dinsdag 7 maart kwam de politiek binnen op De Breul. Dertig leerlingen gingen met elkaar in debat over actuele, landelijke politieke stellingen. Daarbij werden de 4e jaars leerlingen mavo, havo en vwo geholpen door lokale politici uit de gemeenteraad van…

Sander Dekker flirt met CDA in Zeist

VVD-staatsecretaris Sander Dekker was afgelopen  zaterdag op Belcour Zeist aan het flirten met Aline Pastoor van het CDA. Zien wij de eerste tekenen van een ontluikende liefde tussen de VVD en het CDA.  De beide politici kennen elkaar uit…