Zoekt Tag

gemeente Zeist

Inclusieve samenleving eerst een proces van bewustwording in Zeist

De inclusieve samenleving is eerst een proces van bewustwording: dat werd in Zeist tijdens de startbijeenkomst duidelijk. Als onderdeel van dit project is er in de hal van het gemeentehuis van Zeist de wereldbol van Zeist neergezet waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Juist waar het de bedoeling is dat iedereen mag meedoen aan de dialoog in wereldbol van Zeist bleek hij ‘nog’ niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

Wethouder Fluitman opende zijn dialoog wereldbol.

Hij ging in gesprek met mensen van het leger des heils team

De Wereldbol van Zeist is een symbool van een Zeister samenleving waarin iedereen meedoet. De Wereldbol van Zeist (ontworpen door Zinwaarts) is een idee vanuit de Challenge Ondernemende Dagbesteding Zeist uit 2017 . De wereldbol is opgebouwd door het Leger Des Heils 50/50 workcenter. Het opbouwteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle materialen zijn van duurzame materialen gemaakt in arbeidsparticiptatie-projecten.

De Zeister wereldbol is de tweede ontmoetingsplek. De eerste versie staat in het stadskantoor van Utrecht en wordt gebruikt om in dialoog te gaan over duurzaamheid.

Anouk Bolsenbroek geeft een lezing over de inclusieve samenleving.

Anouk Bolsenbroek in gesprek met Ronald Camstra.

Tijdens de startbijeenkomst hield Anouk Bolsenbroek een lezing over de inclusieve samenleving. Zij is directeur van een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Deze komt voort uit het VN-verdrag Handicap, waarbij gelijke rechten voor iedereen moeten worden nagestreefd, ook voor mensen met een beperking.

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl introduceerde zijn app voor Zeist

Gerard de Nooij van Ongehinderd.nl was aanwezig om zijn Ongehinderd-app te introduceren voor Zeist. Met deze app kunnen mensen met een beperking, zoals een rolstoel, zien waar toegankelijke restaurants, attracties en nog veel meer leuke plekjes te vinden zijn. Zo hoeven mensen met een beperking niet langer onvoorbereid op pad.

Gerard de Nooij is de app gaan ontwikkelen omdat hij nadat hij in een rolstoel terecht kwam lastiger met zijn vrienden op stap kon gaan in Eindhoven. De Ongehinderd-app en website zorgen ervoor dat je kan zien welke locaties er in Zeist al goed toegankelijk zijn.

Wereldbol nog niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Eind 2017 heeft GroenLinks Zeist een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dat voorstel is er extra geld beschikbaar gekomen voor het wegnemen van hindernissen in Zeis. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”. Het gedachtegoed van een samenleving waarin iedereen mag meedoen sluit ook goed aan bij de plannen, die het nieuwe college heeft voor het afsluiten van een inwonersakkoord met de bewoners van Zeist.

In een inclusieve samenleving gaat het om meedoen op allerlei vlakken: werk, sport, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, cultuur, vrije tijdsbesteding en uitgaan. Het gaat om zowel de fysieke kant (zijn voorzieningen bijvoorbeeld fysiek bereikbaar), als ook om de maatschappelijke kant (is er bijvoorbeeld voldoende aanbod voor mensen met een kwetsbaarheid). Bij al deze thema’s is de ambitie gelijk: ervoor zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen in de samenleving.

 

 

WIBI ON ICE! (Video)

WIBI ON ICE! Winter Wonderland Zeist presenteerde Iceshow met Wibi in samenwerking met cultuur Zeist en de gemeente Zeist. …

Proefopstelling van toegangshek tot het Walkartpark geplaatst.

Proefopstelling van toegangshek tot het Walkartpark geplaatst.

Deze week is de renovatie van het Walkartpark in het centrum van Zeist van start gegaan. Ten behoeve van de startbijeenkomst op donderdag 25 augustus heeft de firma Hekwerk Soest tijdelijk een voorbeeld van het toekomstige hek geplaatst. Het…

And the winners are? ……… Zeister Ondernemers van 2016 bekend

Maandagavond 18 april zijn de Zeister Ondernemers van het Jaar gekozen tijdens het Business Event Zeist 2016 in Hotel Theater Figi. Percuris wint zowel de MVO award van de gemeente Zeist als de Rabobank Publieksprijs. De gala avond in Hotel Theater Figi werd…

Rondleiding bij de noodopvang in Soesterberg

Betrokken medewerkers van de gemeente Zeist en Soest kregen woensdagmiddag een rondleiding over het terrein van de noodopvang in Soesterberg. Daarnaast werd er meegelopen door mensen van Het platform Welkom in Zeist. Ook Burgemeester Rob Metz van Soest kwam zich…

Kinder vrijmarkt op het Belcour

Jaaroverzicht: April 2015 (Fotoserie)

In 12 afleveringen kijkt oogopzeist terug op 2015. In dit overzicht zijn de maand april. Het is een persoonlijke terugblik op van de plaatsen en evenementen waar oogopzeist  het afgelopen jaar met de kamera aanwezig is geweest. Foto’s uit dit…

Jaaroverzicht: Maart 2015 (fotoserie)

In 12 afleveringen kijkt oogopzeist terug op 2015. In dit overzicht zijn de maand maart. Het is een persoonlijke terugblik op van de plaatsen en evenementen waar oogopzeist  het afgelopen jaar met de kamera aanwezig is geweest. Foto’s uit dit…

MultiCul als speerpunt voor het nieuwe cultuurbeleid

Culturele en maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners uit Zeist kwamen dinsdag 27 oktober bijeen in het Beauforthuis voor een Meeting culturele diversiteit in het cultuurbeleid, georganiseerd in opdracht van de gemeente Zeist. Na een Syrische maaltijd en een workshop…

Subtiel hondepoep protest op het Griffensteijnseplein

Op het Griffensteijnseplein kwam ik dit subtiele protest tegen honden poep op stoep tegen. De boodschap is duidelijk “Beste hondenbezitters ruim de troep van uw viervoeter op.” Zorg er tenminste voor dat de uitwerpselen midden op de stoep liggen,…